Skördetröskorna går på gärdena - när ja var 19 år å dräng i Syllerstorp mejjade ja säden med slåttermaskin, det var en apparat som lade av högar lagom att binda till en kärve. Ja körde runt åkern å så var det 5 som band kärvarna, det var den första apparat som fanns på trakten. Det var storartat!

Folk som jag mött - Artur Sabel

Vi har varit grannar hela livet, ja har sett honom växa opp! Varit arbetskamrater vid tröskverk å sågverk i många år alltid - alltid goda vänner. I förrgår kröp det två gubbar på knä i Tjurtorpaskogen å plockade blåbär- den ene va Artur den andre va ja.

Arthur Sabel är den siste som far omkring här i trakterna med ett tröskverk - tröskverkens saga är all - 7 olika tröskverk har jag följt i 30 år - på alla ställen. I Rök socken har jag varit å tröskat även i
Stora Åby - Rinna - Svanshals å Väderstad.Slåtter med lie, häst och självbindare.