I Den Gamla Goda Tiden…

En fattig barndom! Sen 7,5 år hos snåla bönder! Sen kom exercisen,1914 kom första världskriget med rysliga svårigheter ingen mat och dåligt med allt. 1918 kom spanska sjukan med hemska upplevelser sen kom 30-talet med arbetslöshet och hungersnöd,1939 kom andra världskriget med svårigheter utan gräns!!
Sen kom äntligen en skaplig tid - å sen kom pension
!

 

Gustaf Adolf Schylt