"Carl - Oskar hade köpt en cykel på gamla dar. Han kom vinglande ner för backen rätt på en tant. Carl- Oskar kommenterar händelsen: Du kunne la vräkt dej åt sidan käring - du som ä lös å ledig"

Första cykeln
jag såg, den ägde Frans Jonson i Tjurtorp, en Huskvarna, gul till färgen, trälöten å träskärmar Det var en sevärdhet år 1906. Ett par år efter var det en flicka som hette Betty Sylvan, som köpte sej en cykel, dä var nog den första flickan i Röks socken som hade cykel.

Kortspelande cyklister
Sigurd Gustafsson i mitten