- var i bruk fram till 1958. På platsen fanns först en kvarn (utmärkt på 1704 års karta) som sedan gjordes om till en vattenhjulsdriven ramsåg. Nye ägaren av Sättra gård Albert Gustafsson dämde 1908 upp ett timmermagasin som numera finns på kartan under namnet Sättradammen, timmer som huggits under vintern gick lättare att sortera och det som inte hann sågas upp under våren kunde bevaras i dammen till nästa sågningsäsong utan att det blev förstört. I Hässlevadet sågades om våren de riktigt stora stockarna när vattenflödet minskade övergick man till att hyvla takspån. I samband med att spik började tillverkas industriellt i mtten av 1800-talet, blev det vanligt med spåntak på större byggnader som t.ex. ladugårdar - spånen var lätta och billiga. Vid Sättra gård fanns förr ytterligare ett sågverk,- Sättra sågverk en ångsåg. Där hyvlades och spontades bräder - sågades lister bl.a som sen såldes till gårdarna på slätten eller fraktades till Röks station för transport längre bort
t.ex. Borås eller Gislaved. En del avhämtades vid Sätra eller närliggande platser - Tegelhagen, Gubbaro eller vid fiskarmen ovanför torpet Nybygget att som det står -i en notering i 1909 års inventering -"hämtas under vinterns lopp"

1936 anläggs en inre och en yttre damm vid Hässlevadet och då installeras också en ny vattenturbin. "Här var verkligen liv och rörelse på våren och försommaren,när snön smälte och vårflödet gav kraft till sågen. Gårdens folk skötte arbetet och sågarbasen bodde i en sågarstuga här intill. Det var naturligtvis ett slitsamt jobb, plankorna måste ju bäras för hand på den tiden"- berättar Herbert Gustafsson dåvarande ägare i en intervju gjord i Östgötabladet 6/12 - 1968

Här finns ett par foton från sågen förr i tiden...


Sågarlag
Sågram
Klicka på bilderna för större storlek.
- och här är foton från sågen tagna nuförtiden.
  
Klotterplank   
   Axel    
Sågram 
Interiörbild
Interiörbild

 

Första lördagen i maj
(ej 1:a maj) varje år finns ett sågarlag på plats i sågen, då fälls timmer som körs fram från skogen med häst och vagn och det sågas stockar på samma sätt som förr i tiden.

Det här är foton från "sågaredagen" i maj år 2001.

 

 

 


Tillbaka till startsidan