Genom en öppning under sågramen försvinner resterna från sågningen ner till sågens "undervåning"