Sågarlag från omkring 1940 fr.v nedre raden: Arvid (i Storänga) Gustafsson, Sigurd (i Kungshult)Gustafsson, David (i Nybygget sen Hertigtorp) Karlsson troligen plankbärare eftersom han håller i handsken som man bar plank med och nummer fyra är Åke (i Hästhagen) Johansson, Övre raden Allan Öberg och någon mer. Vem? Om någon vet vem det är eller vet när kortet är taget m.m så skriv och berätta.
Klicka på kuvertet     och skriv  till mig.