Det krävs kraftiga grejer till turbinen som döljer sig bakom plankorna.