Sanden eller Grindstugan
- skattlagt dagsverkstorp

Åboen Nils Eskelson - Åker av sandjord i kornlyckan, råglyckan dito, trädeslyckan dito.
Äng därtill i råglyckan av starr (1704)

 

Uno Vard bodde i Sanden 1900 - 1913 Han berättar sina barndomsminnen från torpet Läs vidare om..

 

På 1800-talet gick torpet Sanden under namnet Grindstugan, vägen passerade då alldeles intill torpet. Många drog omkring och sålde varor eller tiggde och den som inte hade "bevis" ett inrikespass för resor, kunde bli tagen för lösdriveri. Herrgårdar hade förr som regel en grindstuga, de som bodde där skulle hålla uppsikt över vilka som färdades i området.

1689 XIX trinit begrovs Nilses barn i Sandstugan vid Sättra, vardt dödfött.
1698 begrovs Nils Äsbjörnssons hustru på Sanden vid Sättra, hon var 48 år gammal, var född i Gränna socken i en gård som heter Lilla Boafall.
1698 Dom III trinit hustru Ingri på Sanden vid Sättraledet, Nils Eskelssons hustru, född i Gränna socken 48 (el 42) år gammal
1721 begrovs pigan Margaretha Eskilsdotter från Eskils? på Sättra ägor 30 år gammal
1737 4 september begrovs Nilses hustru på Sanden Brita Andersdotter kallad 69 år gammal
1740 24 februari begrovs Nils Esbjörnsson i Ekestugan som till förna bott i Sanden 85 år gammal
1743 11 september Brita Olofsdotter från Sanden på Sättra ägor 5 år

Troligen fick Nils Äsbjörnson sonen Esbjörn Nilsson Räf - han gifte sig 28 december 1719 med
pig Kerstin Cnutsdotter i Fölseryd. Esbjörn blev Furir af Östgöta Infanteriregemente dog i Svanshals 18 nov 1770 - 85 år gammal

1803 - Inflyttade från Svanshals Magnus Kindblom född i Askeby 1764 gift med AnnaLena Öberg född 1764, hon dog 1823 på Stora Kullens ägor Svanshals - mannen kallas då sadelmakare. Barn Magnus Gottlieb född i Stockholm 1794 Anna Stina född i Hov 1799 Eva Lotta född 1803 i Svanshals

Peter Dumbe född i Linderås 1751 död 1815 - fattighjon Inflyttad från Nogård

- 24 Änkan Annica Carlsdotter född 1758 i Heda - fattighjon - Barn AnnaStina född i Rök 1784, Britta Cajsa Jonsdotter född i Rök 1793 - fattighjon, klen och liten till växten, gift med drängen Lars Olofssson i Sättra, Ingrid Greta född i Rök 1795 - sjuklig, njuter fattigdel, flyttad till Kamphemmet

Till Hus Erik Öberg född i Stockholm 1761 gift med Margaretha Eriksdotter född i Lommaryd 1779 son Carl Erik född 1811 död 1812.

-26 Hustru Brita Cajsa Jonsdotter flyttade till Nybygget under Sättra 1826

1828-1829 Smeden Johan Erik Skult född 1791 Kom från Anderstorp u Sättra bodde här en kort period Gifte sig och flyttade tillbaka Anderstorp u Sättra

1828 - 1844 Torparen Sven Persson Genström född i Västergötland 1787 död av slag 1844 - gift med Britta Stina Eriksdotter född i Harstad 1782 "vanför, sjuklig. Barn Carl Petter född 1813 "Betyg till beväringskarl på tillväxt från förra mönstringen - 37" Carl Petter dog 1847
Skriven även under Stora Kungshult u Sättra 1828 - kanske de brukade även den en period.

Till hus änklingen Thomas Olofsson född 1761 i Västergötland

pigan Eleonora Christina Nilsdotter född 1773 inflyttad från Appuna 1840 Flyttade till Bo församling i Uppland 1842.

1844 - 52 Torparen Carl Persson född i Stora Åby 1824 Hustrun Lena Margaretha Slang född i Trehörna 1808 - de gifte sig 1849

1852 Inflyttad från från Rinna -52 Maria Charlotta Andersdotter född i Åsbo 1802 Inflyttad - 53 Torparen Anders Persson Flink född i Rök 1812 gifte sig 1853. Barn Fostersonen gossen Johan August född 1847 i Rök
Anders och Maria bor kvar länge i torpet men skrivna "till hus" Anders dör 1893

1844 Till hus änkan Britta Stina Eriksdotter Sjögren född i Harstad 1782 - blev änka 1844 dog 1869 87 år 3 mån 1 dag gammal Ur Röks sockenstämmoprotokoll 1858 - Änkan Brita Stina Genström i Sand ville lämna all sin egendom till fattigkassan mot att först få halv fattigdel och sedan mer efter behov.
Till hus "fattighjonet" Margaretha Fredriksdotter dör av ålderdom 11/11 1868 82 år 7 dagar gammal

1871 - 1880 Inflyttade från Svanshals Torparen Axel Fredrik Karlsson född i Säby 1839 gift med Ingrid Chatarina Petersdotter född i Växjö 1836 Flyttade till Ekeby 1880

1889- 1890 Skogvaktare P J Petterson född 1849 Flyttade till Trollhättan 1890

1900 - 1913 Sadelmakare Johan Albert Ward född i Rök 1872 gift med Amanda Olivia Brun född i Rinna 1876

Huset är frånsålt och i privat ägo.

 

 

Tillbaka till sidan om Sättra gård