Naturreservatet -  Sättra ängar

Naturreservatet Sättra ängar - Östergötlands största bevarade slåtteräng.

Så här skriver Gustaf Schylt om slåttergille på Sättra äng;
"På 1920-talet kl 2 på morgonen var vi samlade vid Sätersdal, omkring 20 karlar med liar å brynstenar, omkring 15 till 20 fruntimmer med räfsor å matkorgar. Vi slog till kl.10 eller så och sen sov vi till kl 3 och sen fortsatte vi ett par timmar till - sen va dä kväll"
- ur Gustaf Schylts dagbok.
                                      Högsommar - 03


Guidning i ängen sommaren -o3Nätverk
foto: MatsOlov RickardssonSpenört
- användes förr till spenörts-salva dessutom ansågs den öka mjölken hos kossorna.
Stor Blåklocka
foto: MatsOlov Rickardsson


Fakta om ängen


Naturreservatet Sättra ängar - en hårdvalls och slåtteräng, vilken är Östergötlands största bevarade slåtteräng, den brukades fram till år 1938.

Arbetet med ängen pågick året om. På vintern höggs torra träd ner, ängen buskades, på våren när vitsipporna blommade vidtogs fagningen - torra grenar och löv samlades ihop och brändes och eldades och askan spreds ut som näring. På sommaren i slutet av juli samlades man till slåttergille, ängen slogs med lie, gräset räfsades sen ihop, torkades och förvarades i ladorna till vinterfoder åt djuren. På sensommaren var det dags för lövtäkt, s.k hamling, man repade av löv och skar av grenar med en grenhacka, grenknipporna bands ihop och hängdes på gärdesgårdarna för att torka. Grenbeskärningen gjordes för att kronorna skulle bli yvigare och ge fler lövknippen året efter. Sen fick ängen bli betesmark under hösten och efter det börjar förbuskningen inför vintern.

Efter år 1938 var ängen betesmark och var på väg att växa igen med buskar och sly, 1968 kom förslaget
att försöka bevara karaktären av slåtteräng enligt gammalt mönster och 1970 kom beslut om att området med sin artrika flora, skulle förklaras som naturreservat, med namnet - Sättra ängar - och med syftet att bevara karaktären som slåtteräng, enligt gammal sed, och jämföra med betad hagmark, samt till efterkommande släkter, för studier och rekreation. Hela området omfattar 19 hektar varav 14,2 ha är betesmark och 4,8 ha är slåtteräng, vilken är inhägnad med gärdesgård.
( texten hämtad ur anteckningar gjorda av Herbert Gustafsson Sättra gård


Enligt en anekdot från trakten berättad 1894. För många hundra år sen gick Djävulen till Gud och bad om att få ta alla levande människor när löven fallit av på träden. Just därför fäller inte unga ekar sina löv förrän nya friska hunnit växa ut. (ur A Starks samlingar)

Tillbaka till startsidan...

Site Meter