Engen - Skattlagt dagsverkstorp

Åboen Jöns
Hava åker av god sandmylla Dito hårdvallsäng till (1704)


1719 1 april begrovs en gammal gumma Ingeborg Torbjörnsdotter i Storängen ungefär 80 år gammal
1737
25 maj begrovs Jöns i Storängen på Sättra ägor vid pass 74 år gammal
1746 begrovs gamla Elisabeth Knutsdotter från Storängen på Sättra ägor 80 år gammal
1764 11 juni dödde och 13 begrovs Fredrik Gustafssons barn Jonas i Ängen 2 dagar gammal
1786 Jan 18 dog av ålderssvaghet gamla fattighjonet Nils Månsson 84 år gammal 1784 Klagades enl. sockenstämmoprotokoll över fattighjonet Nils Månssons uselhet som ej utan fara och olycka förmår gå omkring i församlingen. Med överläggning härom fann församlingen ingen bättre utväg än att jämte fattigdelen giva hans barn i Storängen som bör honom sköta, och där han vistas, 12 R kpmynt om året ur fattigkassan till hans vård och uppehälle, varemot de inför Gud och människor skola vara församlingen ansvariga. Om de icke som fromma och lydiga barn efter Guds bud troligen meddela honom skötsel och uppehälle och han genom deras försummelse lider något till sin hälsa och lemmar.


I Storängen bodde på 1700-talet Tredingsryttaren Måns Svensson Oxelgren f. år 1700 d 1777. Han var gift 4 gånger och fick 16 barn.
Tredingsryttare: En ryttare i ett tremänningsregemente, han utrustades av tre rotar som en extra soldat. Meningen var att dessa extra uppsatta regementen skulle tjänstgöra inom Sveriges gränser

I bouppteckningen efter Måns Oxelgren förekommer vikten mark Mark = 212.5 gram

1717
13/10 vigdes Tredingsryttaren vid Östgöta kavalleri Måns Oxelgren med sin fästekvinna Elisabeth Jönsdotter. Barn: Augustinus f 1717, Johanna 1718. 1723 föds Kirsti, Måns Oxelgren är då gift med Anna Persdotter, de får sedan barnen Petter 1726 Bengt Fredrik 1731 1733 18/10 vigdes soldaten och änklingen Måns Svensson Oxelgren och Karin (Katarina) Larsdotter Karin dog den 26 februari 1750 i barnsäng av värk och andra tillstötande krämpor 47 år på 14 dagar när.De får barnen Stina 1734, Anders 1737, Lars 1738, Greta f 1741 - d. 1743. Anders f 1743 Carl f 1744 Maria 1748 d d 1752 Erik f 1750 1750 begrovs Måns Oxelgrens piltebarn Erik i Storängen död den 28 juli av som man kunde tycka håll och styng 6 mån gammal
Samma år 30/9 1750
vigdes Måns Oxelgren i Storängen och pigan Maria Göransdotter(Jönsdotter) på Sättra - hon var född 1715 De får barnen Anders 1754 d 1763 , Sven f 1755 samt Ingrid f 1760 d 1761 1760 beviljades böneskrift för Oxelgrens sjukliga gosse att få nådebröd i Vadstena Hospital. 7 april 1763 dog Måns Oxelgrens son Anders 9 år gammal av bröstfeber.
1777 Måns Oxelgren dog av ålderdomssvaghet 76½ år gammal
Änkan hustrun Maria (Maja) bor kvar 1779 samt sonen Sven född i Rök 1755 gift med Britta född i Rinna 1754 Barn Magnus född 1779

År 1777 den 6 juli blef laga bouppteckning hållen efter aflidne torparen Måns Oxelgren på Sättra ägor som med döden afgick den 31 maj och efter sig lemnat 7 barn 5 söner och 2 döttrar alla myndiga och här närvarande utom en son som skall vistas i Stockholm, och uppgifts egendomen af Oxelgrens efterlemnade änka hustrun Maja Jönsdotter som följer:

Contant penningar 8:20

Husgeråd :1st kopparkittel 14 marker 1 st potta af malm 1st fotpanna 1 malmgryta 5 marker 1 st ljusstake 1 rifjärn af mässing 1 st ljusplåt 1 stänkjärn 1 bläcktratt 1 järngryta 1 dito 1 stekpanna

Andra husgerådssaker 1 st skåp med lås 1 st bord af eke 1 dito 1 st dito af furu 1 st väggur med fodral 1 st länsstol 3 st karmstolar 2 st dito gamla 1 st kar 1 st kåltunna 1 st drickestunna 1 st gammal holk 1 st mjöltunna 1 st stor drickestunna 1 st dito 1 st balja 1 st dito med lock 1 gammal silltunna 1 st smörtjärna 1 halfspan med kappe och kanna 1 st mjöllåda 1 st sädesskäppa 1 st baktråg 1 st gammal spinnrock 1 st svarvarstol 1 st hyfvelbänk 1 st svarvarjärn

Säng och linnekläder: 1 st bolster 1 dito 1 långdyna 1 dito 2 st småkuddar 1 st gammalt lärftlakan 1 dito av blågarn 1 st dito 1 st dito 1 st täcke 1st gammal bordsduk 1 st handkläde

Den dödes gångkläder 1 blå vadmalsrock 1 dito grå 1 dito gammal 1 skinntröja 1 livstycke 1 par skinnbyxor 1 st gammal kappa 1 par ludna handskar 1 gammal mössa 1 par gamla blåstrumpor 1 par dito grå 1 st gammal hatt

Järn saker 1 st kålyx 1 st vedyx 1 st handyx 1 st hovtång 1 st brandjärn 1 st dito mindre 1 st spade 1st skyffel 1 st spade 1 par hoftyg 1 st spikhammare 2 st löfhackor 3 st lie 1 st dito gammal

Snickarredskap Här finns i bouppteckningen upptaget bl.a 8 listhyfvlar 1 par ploghyvlar 2 st stavhyvlar 1 st oxhyvel 1 st skrubbhyvel 1 st stilhyvel 2 st foghyvlar 1 st vinkelmått 1 st rasp 1 st ritmått 1 st bössestocksnafvar 1 st passarekniv diverse sågar dessutom 1 dussin trätallrikar 1 st vävstol 1st bulthjulsvagn med kärra 1 par skodda kälkar 1 dito oskodda 1 harv 1 st skottkärra 1 st slipsten 1 st ullsax 1 sele med töm 1 nystefot 1 st drickesflaska 1 st brännvinsfjärding

Kreatur : 1st svart ko 5 riksdaler 1 dito svartgrillig 1 dito svart 3:32 1 st röd kviga 2 riksdaler 1 kalv 0:24 2 st baggar 1 riksdaler 1 st fåra 0:20 1 st dito mindre0:16 svinkreatur 1 galt 0:32 1 sugga 0:24

Således voro allsammans redeligen uppgivit och intet undanröjt och kan med livlig ed bestyrkas om så påfodras skulle. M I D Maria Jönsdotter Såsom upptecknings och värderingsman Lars Lilliedahl, nämndeman Petter Jönsson i Grönkulla. Attesteras L Kinman

1789 - 1800 Torparen Isac Larsson född 1746 i Rök gift med Sara född i Åby 1736, de kom från Åby 1770 Barn Anna Stina född 1780 Mannens moder Kerstin Jönsdotter född 1721 i Rök 26/6 1799
1799 Dog i torpet Storängen av vattusot Anders Persson 62 år

1802 - 1806 Jan Carlsson född i Lommaryd 1774 gift med Maja Stina Larsdotter född i Rök 1780 Inflyttade från Svanshals 1799, flyttade till Svanshals 1804
Avskedade lifgrenadjären Peter (Nilsson) Ljung född i Svanshals 1774 gift med Chatarina Persdotter född i Heda 1768 död i Kolstugan u Lindekullen 1826 Inflyttade 1805 från Hogstad Barn: Chatarina f 1805 dog i mässlingen 18 dygn gammal Peter född i Rök 1807 Maja född i Rök 1810 Peter Ljung bodde sedan i Kolstugan u Lindekullen 1818- 1826

1817- 1823 Petter Andersson Lundgren född i Åby 1794 gift med Catharina Sjöberg född i Ljungarum Barn Maria (Maja) Sofia född 1820, Charlotta född 1823 De flyttar till Harstad 1823 1821Torparen Johannes Nilsson född i Adelöv 1782 kom från Svanshals 1821 gift med Maja Jonsdotter

1823 - 1824 Gifte drängen Petter Nilsson född 1802 i Rök gift med Anna Britta Svensdotter född 1798 i Heda Inflyttade 1823 flyttade till Stora Egbola 1824

1824 - 1826 Inflyttade från Väderstad 1824 Torparen Jonas Jaensson gift med Greta Jonsdotter född i Brevik 1770 Flyttade till Bjälbo 1826

1826 - 1841 Johannes Nilsson född i Asby Adelöv 1792 död 1879 Gift med Chatarina Jonsdotter född i Värmland 14/2 1796 dog av slag 1845 Inflyttad från Hov 1826 Barn 6 Mathilda född 1828 Gustaf Ludvig dog 7 år gammal av okänd sjukdom, Herman född 1833 Anders Magnus född 1835 , dottern Johanna Fredrika född 1838 dog av slag 1844
Till hus änkan Maja Greta Jonsdotter född 1772 dog 3/4 1840 av slag

1841 - 1870 Torparen Johan Johansson född 1823 i Hov gift 1850 med Johanna Jacobsdotter född i Allhelgona 1818 död av bröstsjukdom 1857 " efterlämnar 5 barn i stor fattigdom och nöd" Barn Hennes son Johan född 1846 flyttade till Hov 1865 samt 4 gemensamma barn Efter 1857 änkan (hushållerskan?) Stina Andersdotter född 1816 kom dit 1860 1862 gifte Johan om sig med Johanna Persdotter född i Rinna född 1823, sonen August Leander f 1873 dog 3 månader gammal Änkan Stina bor kvar men är "lyst till äktenskap med Peter Nilsson" - på Sållaryds ägor. Johannes Nilsson bor kvar till hus.

1870 - 1874 Johan o Johanna Persdotter skrivna till hus Torpare är Johan Ulrik Alfred Carlsson född i Ödeshög 1825 gift med Sara Andersdotter född i Vireda 1819 Inflyttade från Stora Åby 1870 flyttade till Stora Åby 1874

1874 - Inflyttad från Svanshals 1874 Axel Fredrik Andersson född i Svanshals 1834 gift med Karolina Carlsdotter född i Ekeby 1834 Barn Johan Albert född 1857 flyttar till Stockholm 1879 -"vid lifgardet"
Johan Johansson se ovan dör av magsjukdom 1879
1879 hyr Axel Wilhelm Johansson född i Rök 1836 Inflyttad från Hogstad 1879

1883 -1894 Inflyttad från Nybygget u Sättra 1883 torparen Johan Peter Andersson född 1841 i Åsbo, kom från Hov 1874 gift 1873 med Augusta Karolina Johansdotter född 1853 i Hogstad Barn Axel Victor född 1873 i Väderstad, Carl Johan född 1876 Rök dottern Hulda Josefin Elisabeth född 1878 i Rök ,sonen Albert Valfrid född 1882 i Rök dog 1889 19/3 av scharlakansfeber
Bodde tillsammans med pigan Mathilda Christina Andersdotter född 1865 i Åsbo Hon kom från Åsbo 1877, flyttade 1881.
Till hus änkan Johanna Persdotter född 1823 samt Axel Vilhelm Johansson född 1856, flyttar till Amerika 1883
Johan Peter flyttar till Svanshals 1894

- 1900 Johan Valfrid Carlsson född i Harstad 1861 gift med Augusta Johansson född 1865 i Kumla, sonen Josef Birger dog av kikhosta 6 år gammal.


Huset är frånsålt och finns idag i privet ägo

 

 

Tillbaka till sidan om Sättra gård