Stora Kungshult - 1/2 skattlagt hemman

åboen Johan Andersson hava humlegård 100, kålåker av sandmylla, rågåker av sandmylla, kornlyckan av sandjord, kornlyckan bliva starr, liten trädeslycka av öhrjord. Hö i råglyckan av smågod starr. Skrin bethage av ringa värde, dito en mindre bethage av lika godhet för tvenne kalvar. (1704)

Hösåtar - Stora Kungshult
         nångång på 60-talet.

 

Johan Andersson (se ovan) levde 1659 - 1717 när ätten Snoilsky var ägare till Sättra gård. Han var skriven som adelsryttare - adelsryttaren var en ryttare som tjänstgjorde åt en adelsman i Adelsfanan.Adelsmännen skulle som gentjänst för sina privilegier tillhandahålla en ryttare och häst för tjänstgöring i den sk Adelsfanan, vilken enbart bestod av adliga officerare Detta var ett regemente som sattes upp endast vid krig och de skulle endast tjänstgöra inom riket, men fick även undantagsvis tjänstgöra i Baltikum.

1701  8 november begrovs Johans hustru i Kungshult Karin Jönsdotter 56 år gammal 1701 är Johan (m.fl) fadder till Karin Hansdotter som föddes 23/11 1701 i Nogård 1705 vigdes Johan Andersson med Kerstin Ericsdotter i Gissletorp 1713 24 augusti vigdes adelsryttaren för Sättra Johan med Kerstin Persdotter. 1717 15 september begravs Johan Andersson i Kungshult 58 år gammal 1716 14 october vigdes drängen John Persson från Gissletorp med Ingrid Jansdotter från Kungshult 1718 30/11 vigdes drängen Jonas Jahnsson i Kungshult med pigan Karin Jönsdotter från Runnestad, även Jonas mor Kerstin bor här 1720

1682 Dom XXII trinit vigdes enklingen Knut Persson i Fölseryd med Ragnhild Andersdotter i Kungshult.
1693 Sist in i Martie begrovs en gammal piga Cecilia benämnd i Kungshult
1721 vigdes Erik Kruse med Maria Knutsdotter i Fölseryd
1740 26 maj begravs unga Krusens hustru Maria Knutsdotter 40 år och 5 månader gammal
Samma år 2 november 1740 vigdes föravskedade Erik Kruse och Brita Månsdotter i Frösäng i Åby socken. I mödernearv hade barnen fått 68 riksdaler 24 öre kopparmynt. Vittnen är Per Larsson i Frösäng och Erik Bertilsson i Sporrsmedstorp.
1759 17/4 vigdes Erik Eriksson Kruse med pigan Annika Andersdotter i Stora Kungshult
1760 13 feb dog i barnsäng Eric Ericsson Kruses hustru Anna (Annika) Andersdotter 30 år gammal, 9 juni dog och 15 begrovs Erik Kruses barn i Stora Kungshult Anders då han var 15 veckor gammal av koppor 28/12
1760 28/12 vigdes drängen Anders Eriksson och pigan Maria Bengtsdotter i Givetorp.
1773 - dog avskedade ryttaren Erik Eriksson Kruse f. omkring 1700
1776 den 20 juni dog av bröstfeber Petter Gustafsson 47 år gammal
1782 14 juni dog av bröstfeber bonden Lydrik Nilsson 44 år gammalUtdrag ur bouppteckning efter Petter Gustavsson som dog av bröstfeber den 20 juni 1776 47 år gammal.
Ingivet till 23 maj 1777 på sommartinget i Ödeshög Undertecknat av Nämndeman Per Eliasson i Valla samt av Lars Lilliedahl och Lars Martenberg

Kreatur Riksdaler
1 brunt sto
40
1 st rödryggad ko
20
1 dito svartryggad
22
1dito röd
21
1 svart kviga
12
1 dito brokig
9
1 kalv
2
1 fåra med 2 lamm
3
1 sugga
3
1 galt
3
1 galt
3
2 galtgrisar
2
2 suggegrisar
2
2 getter
4
Den inbärgade säden anses till 1,5 tunna råg
à 15 riksdaler
3,5 tunnor korn
à 20 riksdaler

 

Petter hade 2 minderåriga barn Chatarina 7 år och Maja 4 år, de fick till förmyndare Fredrik samt Johan Gustavsson ( troligen bröder till Petter min anm)

Bland handlingarna i bouppteckningen finns detta tillägg:

Barnens tillärnade styvfader Johan Larsson och förmyndaren Fredrik Gustavsson hava således kommit överens om att Johan Larsson betalar gäld och skuld samt husröta efter hållen husesyn samt uppfostrar barnen och låter dem lära väl läsa, så skall Johan Larsson i medium maj 1780 utgiva till förmyndaren 20 daler silvermynt och en behållen kista till vardera flickan som han sedan till deras nytta och förmån kommer att förvalta. Att således oss emellan är avslutat varder med våra namn och bomärkens underskrifter samt tillkallade vittnen bestyrkt.

Johan Larsson barnens tillärnade styvfader
Fredrik Gustavsson förmyndare
Såsom vittnen Lars Lilliedahl, Erik Engdahl, Jonas Öfverström skogvaktare.

 


 

1780 Inflyttad från Trehörna 1780 Lars Jonsson gift med Maria f 1753 Barn Greta f 1768 Jonas född 1779
1789 - 1800
Jonas Larsson född i Rök 1743 Barn 2 döttrar

Brukaren Jonas Bengtsson född i Rinna 1756 gift med Stina Nilsdotter född i Kumla 1764 De kom 1789 från Väderstad. 3 barn, flyttade till Svanshals.
Bonden Olof Jonsson född i Säby 1755 gift med Lena Maja Samuelsdotter Barn Anna Brita 1792 död 1795. Erik f 1796 dog 1796 4 veckor gammal De kom 1787 från Säby.

1802-1806 Änkan Greta Knutsdotter i Rök f.1754 inflyttad 1796 från Västra Tollstad.Barn Anders Persson född i Rök 1785 flyttar till Bultsbol Ödeshög 1805

1806-1812 Anders Jönsson född i Bälaryd 1769 gift med Ingrid Ersdotter född i Rök 1776 inflyttad 1801 från Ekeby Barn 2 döttrar Den äldsta flyttade 1807 till Hässlevadet under Sättra. De brukar även Lilla Kungshult. Inhyses Erik Jonsson död 1815 gift med Greta Carlsdotter Barn: Maja född 1789 , Erik född 1806 , Peter född 1792 flyttar till Ingvaldstorp 1809 Anders född 1993 flyttar till Ingvaldstorp 1810 Jonas född 1780 flyttar till Ödeshög 1810

1812-1824 Brukaren Jonas Eriksson sen struken

Brukare Anders Persson Nygren född i Nylund Närke 1784 . Inflyttad från Jernboås 1812
gift med Stina Olofsdotter född i Hällefors 1784 Barn Gustaf Edvard född 1816 senare strukna

1823- 1832 Bonden Petter Adamsson född i Rök 1782 gift med Maja Stina Andersdotter född i Åby 1779
flyttade 1828 Sonen Carl Johan 1821 dog av bröstfeber 1823

Brukaren Sven Genström född 1887 inflyttad 1828 sen struken

1833-1837 Inflyttad från Valla 1831 Johan Månsson född i Lommaryd 1795
gift med Chatarina Persdotter född i Svanshals 1798 flyttade till Kolafall 1837

1838 Brukaren Jonas Persson född i Rinna 1803 gift med Christina Månsdotter född i Rinna 1789 inflyttad 1838 flyttade till Trehörna 1840 - han är dömd för 1:a resan stöld.

1839 - 1845 Brukaren Carl Fredrik Andersson född 1807
gift med Maja Lena Johansdotter född 1805 till hus änkan Chatarina Andersdotter. Inflyttad 1839. född 1773 dog 1842 av slag

C. J Södergren gift med Susanna, flyttade 1845.

1845 - 1855 Brukare är Johan Persson på Klinten u. Sättra.

1855 - 1900 1/8 mantal. Brukare Carl-Johan Johansson född i Rök 1822 gift med Johanna Persdotter född i Trehörna1820 dog av älderdomssvaghet 1891 Barn Hulda Carolina född 1858 Clara Olivia född 1860 flyttar till Ekeby 1881 Emilie Augusta född 1863 Christina Charlotta född 1855 flyttar till Vadstena 1885 samt barnhusbarnet Anna Christina kom till Kungshult 1856 1845 kom hon från Stockholm till Borryd, samt fostersonen Frans Vilhelm Svanberg född 1866 i Högby flyttar till Rinna 1882. . 1891 dör Johanna Nu bor där dottern Hulda Carolina Carlsdotter med sin man Carl Fridolf Sundqvist född 1857 i Rinna, de får 4 barn.
De kom från Heda 1888
Fadern förre arrendatorn Carl Johan Johansson skrivs till hus hos dottern.

1905 Inflyttade från stora Hästhagen 15/11 1905 F d grenadj. Otto Qvist född 21/6 1857 i Rinna gift med : Emilia Matilda Kullberg född 12/2 1862 i Rök. Barn : Hulda Vilhelmina född 5/3 1881 i Rinna, "krympling" Oscar John född 19/8 1885 i Rinna "dräng i Tjurtorp 1900 talets början" Knut Ivar född 5/4 1887 i Rinna, "flyttat till Adelöv 1904" Oscar Henning Fabian född 20/1 1889 i Rök. Hanna Olivia född 11/1 1891 i Rök. Berta Ulrika född 8/11 1894 i Rök. Ingrid Alfrida född 5/11 1896 i Rök. Karl David född 25/1 1899 i Rök.
Erik Gunnar född 12/11 1901 i Rök. Otto Qvist hade varit lifgrenadjär på Särstad i Rinna socken.

Tillbaka till sidan om Sättra gård