Skogen

1907 Bodde här Torparen Oscar Emil Gustafsson född 1876 i Rök död 1935 gift med Hulda Mathilda Schylt född 1872 i Stora Åby

I en notering från 24 october 1910 Sättra inventariebok installeras hos Oscar Gustafsson Skogen 1 st jernspis a´ 15kronor.

1737 28 juni begrovs gamle ryttaren Eskels hustru på Skogen kallad Elsa 1741 8 mars begrovs Eskel Stensson på Skogen och Sättra ägor vid pass 99 år gammal
1743 december Jöns på Skogen och Sättra ägor lilla son Anders 3 ½ år gammal
1756 3 maj och 7 juni begrovs torparen Jonas Larsson av ålderskrämpor 66 år gammal
1757 4 feb dödde och 8-e begrovs fattighjonet Sven Hansson på Skogen 72 år "under det att han sökte allmosor, blev sjuk i Tegneby i Ödeshögs socken, samt av köld och vanskötsel blev död då han fördes man emellan."
1759 23 dec dog Gösta Johanssons hustru på Skogen Britta Persdotter av bröstäng , en dotter dog 1764 1½ år gammal av okänd barnsjukdom, 1761 22 juli hans styvdotter av magvärk 3 år gammal, 1770 24 juni dog Gösta Johansson på Skogen 69 år gammal av ålderskrämpor
1762 12 september dog och 19 begrovs Nils Bengtssons och Carin Larsdotters barn på Skogen Annica? gammal av kikhosta 1767 1 juli dog reservkarlen Nils Bengtssons barn på Skogen Anders 10 veckor gammal 1771 dog av hetsig feber profossen Nils Jönsson 52 år 1760 utbetalades till Nils 3 Riksdaler kopparmynt för att han skulle "häfja bäljarna på orgelverket"
1763 5 november dog och 13 begrovs fattighjonet hustru Brita på Skogen av ålderskrämpor
1764 8 augusti begrovs Gösta Johansson på Skogens dotter 1½ år gammal av okänd sjukdom
1768 28 maj dog quinfolket Majas barn på Skogen 14 dygn gammal
1773 18 october dog Anders på Skogen 60 år gammal av hetsig feber

1774  Inflyttad från Svanshals Håkan Månsson född i Åby 1737 gift med Maria född i Svanshals 1739 Barn Anna född 1772, Magnus född 1775, Chatarina född 1779, Johannes född 1772

1789 - 1800 Torparen Olof Davidsson född i Ödeshög kom 1784 från Heda gift med Anna Bertilsdotter född i Heda 1740 4 Barn.

1802-1804 Inflyttade från Thurhemmet u Sättra bodde 1769 i Ekestugan u Sättra Änkan Stina Andersdotter född 1734 i Gullared dör av älderskrämpor 24/4 1804 Hon är änka efter Fredrik Jonsson född i Västergötland 1734 "Han lemnar efter sig en olycklig son och dotter, öfver 40 år, Cajsa född i Rök 1761 Anders född 1764 i Rök, fånige, de var bägge födda döfva, dumba, ofärdiga och vansinniga, hafva hela tiden varit försörjda av församlingen" Båda dör samma år som modern 23 och 24 november 1804 av "okände sjukdomar". Familjen verkar ha bott i Ekestugan u Sättra 1769 och här på Skogen 1796 sen Turhemmet u Sättra och sen åter här på Skogen. Ur Röks sockenstämmoprotokoll 1796 åtog sig Fredriks hustru på Skogen att föda och vårda Ingrid Persdotters 2 öäkata barn, den ena på femte året Maja, sjuk och eländig, emot 9 daler kopparmynt betalning i månaden men då detta ansågs ringa skulle hon även få något i matvaror dessutom skulle klockaren lära dessa barn 2 barn läsa i bok och de som hade några avlagda kläder ombads skänka dessa. Barnens mor Ingrid Persdotter hade förts till Linköpings slott och sedan till tukthuset. Samma år beviljades Fredriks egna olyckliga barn utöver fattigdelen en kollekt.

Ur Röks sockenstämmoprotokoll 1803 beslöt församlingen att åt de fåniga barnen på Skogen köpa en särskild stuga som på von Kothnens löfte få sättas på Sättra ägor, skall göras av Isak Hansson i Lorshagen med kostnad från barnens arvsmedel så långt det räckte. Isak Hansson fick senare mer ersättning för besvär ang. "dessa uslingar" - kört dit ved. 1804 får änkan Anna på Skogen ersättning för besvär med de fånige barnens skötsel Samma år beslöts om ytterligare underhåll till de fattige och olycklige barnen - en fjärding säd. Dessutom af varje helt hemman skulle utgå råg och även ärtor.


Änkan Anna Andersdotter född 1757 i Rök flyttade till Lilla Slätt 1806
Abraham Larsson gift med Maria Svensdotter Barn Maja Greta född 1796 Jonas född 1803
- 1799 d 15 feb begrovs ett dödfött gossebarn från Sättra ägor Abraham Larssons -och den 16 dog i barnsäng och den 22 begrovs Abraham Larssons hustru Maja Emanuelsdotter på Sättra ägor 36 år

1806-1817 Torparen Erik Jonsson född i Västra Harg 1766 gift med Anna Britta Danielsdotter född i Svanshals 1770. De flyttade till Gissletorp 1810

Johannes Svensson född i Säby 1780 gift med Maja Jönsdotter född i Ödeshög 1774. De flyttade till Trehörna 1813

Torparen Nils Zackrisson född i Vikingstad 1756 Inflyttad från Rinna 1813 gift med Stina Nilsdotter född 1754 i Östra Tollstad fattighjon (senare strukna)

Torparen Abraham Nilsson född i Västra Harg (troligen son Nils Zackrisson ovan) står även som inhyses i Bråtet under perioden.

Torparen Sven Petersson Genström född i Hjärpås 1787 inflyttad 1812 från Västergötland gift med Britta Stina Ericsdotter född 1788 i Harstad.


1818-1824 S. Genström (sen struken)

Torparen Nils Schengren född i Trehörna 1794 dog 4/10 1828 av giktvärk 34 år gammal gift med Anna Stina Jonsdotter född i Motala 1788. Inflyttade från Trehörna 1821 Barn Lovisa född 1816 i Vadstena (bodde en kort tid i Berget Väderstad bys ägor 1816-1817) Petter född 1818 i Trehörna Gustaf född 1820 i Trehörna Tvillingarna Herman och Eleonora Christina födda 1823 - Herman dog 14/10 1828 av mässling 5 år gammal

Schengren är son till torparen Nils Nilsson 1768-1844 - farfadern var trumslagare i Fivelfall i Trehörna, dog under ryska Kriget 1788-1790. Släkten Schengren kommer som man nog kan gissa från Skeninge där de var borgare.

1836 Sven Andersson född i Västergötland 1777 gift med Chatarina född 1790 - "ofärdig" Barn Anna Lena född 1816 till Mjölby -33 son Carl Gustaf född 1820

1837- 41 torparen Johannes Persson född 1804 gift med Magdalena Jonsdotter född i Åby 1786 flyttade till Appuna 1837
torparen Carl Isaksson född i Strå 1809 gift med Anna Britta Svensdotter född 1794

1842-1849
Skogen -öde"

1849- 1858. Backstugan Gratialisten d.v.s avskedade soldaten Gabriel Zahr född i Åsbo 1798 död 1858 gift med Maja Persdotter född i Malexander 1795 dog av slag 1860 Barn Johan Adolf född i Svanshals 1837, flyttar till Millingstorp 1857 Fredrika född 1831, flyttar till Brunneby 1852.

1866 - 1884 Anders Persson 1807

1886- 1891 Gustaf Andersson gift med Johanna Fredrika Österberg flyttade till Rinna 1891.6 barn

1907 Torparen Oscar Emil Gustafsson född 1876 i Rök död 1935 gift med Hulda Mathilda Schylt född 1872 i Stora Åby

1920 Carl Vilhelm Johansson samt hans dotter Elin. Inflyttade från Turhemmet u Sättra.

 

 

Tillbaka till sidan om Sättra gård