Lilla Kungshult - skattlagt dagsverkstorp

åboen Jöns Jönson hava åker av sandjord, sås varje år, upptaget för 6 a´ 7 år sen, hårdvallsäng med lövskog, dito kärrvall av starr
(år 1704)

Fotograf : Jan Edvardsson


1705 24 februari begrovs ett litet dödfött barn Jönses i lilla Kungshult 1716 14 februari föddes hans och hustrun Ingeborg Knutsdotters lilla dotter Kirstin Charlotta. Hon frambars av jungfrun Christina Charlotta Snoilsky på Sättra, faddrar var bl.a gamla Karin i Kakelösa samt korpralen Esbjörn Räf 15 november begrovs Jöns Jönsson från Lilla Kungshult 71 år och några dygn gammal 1725 vigdes Sven jonsson i Hästäng med Maria Jonsdotter i Lilla Kungshult 1739 9/11 vigdes drängen Anders Nilsson från Kamphemmet och pigan Kerstin Jonsdotter från L:a Kungshult i morgongåva lovades 60 plåtar (plåtmynt fanns mellan 1644 och 1776 ) eller dess värde.
1748 28/12 vigdes enkl. från Brodderyds ägor i Ödeshög socken Karl Svensson och änkan Carin Christiernsdotter. Karl Svensson lämnar åt tvenne sina barn 10 plåtar 60 kopparmynt intygar barnens förmyndare Per Nilsson i Stora Boafall i Grenna socken, men Carin har för sin fattigdoms skull intet att avyttra intygar auditören E.E Snoilsky.
1755 5 jan dog Carl Svensson af håll och styng 52 år gammal, 1753 29 maj dödde och 3 juni begrovs Carl Svenssons lilla dotter uti Lilla Kungshult Catarina av bröstfeber 9 månader gammal
1759 30/12 vigdes drängen och torparen Håkan Månsson och änkan Chatarina Christiernsdotter i Lilla Kungshult.
1768 4 maj dog av ålderskrämpor Håkan Månssons hustru i Lilla Kungshult Chatarina 68 år gammal

1779 Inflyttad från Harstad 1779 Petter Persson samt dottern Anna f 1765, Chatarina född 1774, Petter Perssons hustru dog av värk14 juli 1783 43 år gammal, en son dog i kikhosta 1781 2½ år gammal
Inflyttad från Svanshals 1782 Chatarina född i Hogstad 1769

1786 11 oktober dog av värk torp Erik Perssons hustru Maja Månsdotter

1792 - 1806 Erik Jansson född i Rök 1748 dog av gikt 24/10 1815 "av 8 barn leva 3 söner och 1 dotter känd för gudsfruktan sedlighet och flit" gift med Greta Larsdotter född 1750 i Heda. De kom 1792 från Åby. Barn Jonas född 1780 i Rök Anders född i Rök 1783 Ingeborg född i Rök 1785 dog 1798 av andtäppa Maria född 1789 i Stora Åby Pehr född 1792 i Rök.Erik f ? Han brukar även Höganberg u Sättra, flyttar till Stora Kungshult 1807. Troligen är det sonen Jonas som bor här som gift dräng 1812.

1806- 1812 Torpet brukas till Stora Kungshult
Anders Persson född 1757 i Åby gift med Chatarina Isaksdotter född 1771 i Åby flyttade till Stora Ånäs u Sättra

1812 -1817 Änkan Greta Larsdotter född 1750 i Heda Barn Torparen Erik Eriksson född 1796 i Rök
Gifte drängen Jonas Eriksson född 1780 i Rök gift med Lena Cajsa Persdotter född i Rök 1795 Barn Anders född 1817 - 1889 (han blir senare bonde i Torpa) sen strukna

1818-1824 Torparen Erik Eriksson se ovan. sen struken.

Torparen Adam Andersson född i Väderstad 1796 gift med Greta Johansdotter (Adam Andersson var född och uppväxt på Väderstad bys ägor bodde senare i Ekeby och Ermundstorps ägor i Rinna, som äldre flyttade han till Hov, Hade en son som bodde på Åsby Mader - Adamslyckan kallat. ) flyttade till Harstad 1821

Sen kommer Anders Persson och hans hustru hit se ovan 1806 .. de kommer då från Stora Åby 1817 Han står sedan tillsammans med sin fru som inhyses i Lla Kungshult noterad som svag , har bråck. Anders dör 1836 av ålderdom, gift med Chatarina f. i Åby 1771 dog av okänd sjukdom 1837 deras dotter Maja född 1801 flyttar till Stockholm 1836.

1824-1832 Inflyttad 1830 Erik Larsson född i Mjölby 1797, flyttade till Skogäng 1831
Inflyttad 1831 Gifte drängen Johan Gustaf Svensson född 1791 utflyttad 1832

Torparen Johannes Persson född i Åby 1811, ogift "säges vara flyttad"

1835 Inflyttad från Hejla Torpardrängen Anders Johan Larsson född i Rök 1818

1837- 1841 Inflyttade från Svanshals 1831 Torparen Jonas Petterson född i Rök 1804 gift med Johanna Jaensdotter född i Gränna 1799

Inflyttad 1839 Carl Isaksson född i Strå 1809 gift 1834 med Anna - Britta Svensdotter född 1794 (not 1798 i Heda) A-B var i första giftet gift med en Peter Persson. Barn Hennes 2 (en son född 1825) samt 3 gemensamma Gustaf Adolf född 1854 Johan August född 1838 han flyttar till Stora Åby 1857 Gustafa Carolina född 1871. 1866 bor här till hus änkan Maja Persdotter född 1784 död av ålderdom 1867
1874 skrivs Carl Isaksson med hustru till hus - 1880 noterad som "utfattig" 1884 dör Anna-Britta av ålderdomssvaghet 85 år gammal. , Carl flyttar till Svanshals 1893.

1874 Inflyttad C-J Andersson gift med Mathilda Johansdotter född i Rök 1828 ( i Storängen u Sättra) Barn Hulda Carolin född 1866 Carl född 1869, de flyttade 1895

- 1900 Inflyttade från Svanshals Johan Axel Gustafsson född i Stora Åby 1852 gift med Klara Josefina Magnidotter född i Ödeshög 1852

Tillbaka till sidan om Sättra gård