Höganberg - skattlagt dagsverkstorp

åboen Jöns Pehrson, hava åker vid stugan av sandmylla, dito åker i ängen av samma jord. Hårdvallsäng med lövskog, dito kärräng med lövskog (år 1704)

 

               

1695 Dom judica begrovs hustru Marit Olofsdotter från Högaberg 58 år gammal
1697 Dominica oculi begrovs Anders Jacobsson från Högaberg i Sättra född i Kärr i Gränna socken 53 år gammal. "Den 25 feb besökte jag honom med Herrens högvördiga och efter dess förrättande frågade jag om hans släktingar komma och vilja ärfva huru ther med skall blifva, svarade han; jag vill inte några ska visa sig här så länge jag lefver."
1704 27 november begrovs Jöns Persson i Högaberg 44 år gammal
1687 vigdes Mårten Andersson vid Karin Nilsdotter från Sättra ägor 1709 31 januari begrovs Mårten Andersson lille son i Högaberg 9 år gammal 1712 22 juni vigdes Mårten Andersson med änkan Kerstin Andersdotter i Sten 1713 4 januari begrovs ett dödfött barn Mårtens i Högaberg 1716 16 dec vigdes tremänningsryttaren af Östgöta kavalleriregemente Anders Kihlberg i Biskopstorp med Karin Mårtensdotter i Högaberg. 1720 14 april begrovs quinfolket Ingiähl Mårtensdotter från Högaberg med sitt dödfödda och oäkta barn
1746 25 maj Wilhelm Eriksson från Högaberg 65 år och 6 månader gammal
1754 6 juli dog Petter Kruses hustru på Högaberg Kerstin Persdotter 43 år gammal av hetsig feber, värk och svullnad, hans dotter Stina 28 juli samma år av mässling, 1 år gammal. Samma år 28/12 1754 gifter Petter om sig med quinfolket Britta Nilsdotter i Grönlund
1763 12 Marti dog fattighjonet hustrun Ingrid på Högaberg 69 år gammal
1765 15 december begrovs torparen Anders på Högaberg 37 år gammal av hetsig feber. 1767 beviljades Anders änkas barn fattigdel 1 lott beviljad i 6 års tid.

 


 

 

 

 

 


1771-1800
Torparen Gustaf Johansson (Jaensson) född i Ödeshög 1734 1803 5 nov dog av slag gamle torparen Gustav Jansson på Sättra ägor 71 år gift med Ingrid Jonasdotter född i Rök 1732
Barn
1781 9 okt dog pigan Brita Gustavsdotter 15 år gammal av rödsot, Johan f 1771 Jakob född 1790 Jonas född 1792 Inhyses: Ryttaränkan Chatarina Gustafsdotter född 1764 i Rök Barn Catharina född i Öeshög 1789 Anna Maja född 1786 i Heda De kom 1789 från Heda

1806 - 1812 Maja Andersdotter född i Rök 1782 kom från Heda 1810 " nyligen ankommen från Svanshals - utfattig - mannen sägs vara bortrymd " Flyttade till Ekstugan u Sättra

1812- 1824 Torparen Petter Adamsson född i Rök 1782 gift med Maja Stina Andersdotter född i Åby 1779 . Dotter Anna Stina Persdotter född 1814 dog endast 2 månader gammal, okänd sjukdom. Dotter Anna Stina f 1818 dog av barnfeber 2 år gammal. Petter Adamsson senare skriven i Stora Kungshult. 
Torparen Nils Adamsson född 1789 död 16/11 1824 av huvudslag gift med Anna-Greta Fredriksdotter "lämnat efter sig 3 små gossebarn i stor fattigdom" Carl-Johan 7 år Anders Gustaf 4, och Johannes 1 år vid bouppteckningen nämns "å deras sida farbroder Petter Adamsson i Stora Kungshult.

1824 2 november blev på vederbörlig anmodan laga bouppteckning förrättad efter avlidne torparen Nils Adamsson i Höganberg på Sättra ägor af Röks socken.som med döden avled den 16 ineevarande månad och efter sig lemnat jemte änkan 3 under äktenskapet sammanfattade minderåriga barn sönerna Carl-Johan 7 år Anders Gustaf 4, och Johannes 1 år hvilkas rätt bevakas av deras farbroder brukaren Petter Adamsson i Stora Kungshult. Sedan änkan Anna Stina Fredriksdotter erinrats om egendomens uppgift i överenskommelse med 9 cap. i ärvdabalken företogs förättningen på sätt som följer Silver och contanta penningar fanns icke.
Koppar
1 st fotpanna
Jernsaker
hoftänger, liar, lövhackor, skäror, spadar, huggyxor, gryta, kålhackor, brandring.
Hvarjehanda husgeråd
1 skåp målat, 2 gamla dito, 2 kistor, 1 par stolar, 2 kar, 2 stånnor, 1 bykaså, 1 gammal stånna, 2 byttor, 1 säng, 3 korgar, 1 flaska, 1 butelj, 1 väggur, 1 slipsten,
Kör och åkerredskap 1 färdvagn, 1 par gamla kälkar, 1 harf, 1 ärgekrok,
Säng och linnekläder 1 gammal dyna, 1 gammalt stopptäcke, 2 gamla åkkläde, 1 par gamla lakan,
Den avlidnes gångkläder
1 gammal grå rock, 1 dito blå rock, 1 par byxor, västar samt 1 hatt., strumpor och skjortor.
Kreatur: 1 röd ko 12:- 1 dito gammal 10:- 1 kalf 2:-1 får 2:-
Rågutsäde vid torpet Höganberg 28 kappar Utstående fodringar torparen Jaen Jaensson på Trehörna ägor skyldig enligt sedel 12:80 Summa inventarier 65 Riksdaler15 Skilling
Gäld: till fjärdingsman Jonas Isaksson för auktionsinrop i Turhemmet 10:14 Till Röks magasin för 1 tunna 24 kappar korn 16:32 till pigan Sofia Jonsdotter i Rök utan sedel 0:42:8 till lifgrenadjär Glad 0:24 1824 års kronopenningar 2:1 Till lifgrenadjär Tector 0:10 Till Carl Södergren i Hässlevadet 0:24 Bouppteckningsarvode 0:32 Begravningskostnader 6:9 Fattigprocenten 0:4 Summa gäld 36 Riksdaler 1Skilling
Boets riktiga uppgift bestyrkes under edelig förbindelse ut supra Anna Stina Fredriksdotter
Såsom god man å de omyndigas vägnar Petter Adamsson
Såsom tillkallade bouppteckningsmän underskrifver J Isaksson Gustaf Rydgren
Fattigprocenten är betald med 4 skilling banco intygas af Rök 23 februari 1825 Julius Björlingsson pastor i Rök

 

1824-1832 Torparen Jonas Persson född 1762 död 1831
Inflyttade 1826 från Gubbero u Sättra Änkan Anna Stina Fredriksdotter född i Trehörna 1795
Inflyttad från Lilla Hästhagen 1826 Torparen Sven Andersson född i Ramsberg i Västergötland 1777
1829 Inflyttad från Rinna 1829 Torparen Nils Jonsson född i Väderstad 1770 gift med Maja Persdotter född i Ekeby 1789 Flyttade till Naddö Örberga 1830

1833-1838 Torparen Johannes Nilsson Hall född i Adelöv gift med Maja Jonsdotter född 1785 i Rök. De flyttar till Appuna 1838. Flyttar 1842 till Gullbergsö u Sättra

1842 -1855 Johan Peter Jacobsson i Harstad född 1815 gift med Anna-Carin Jern född i Harstad 1820. 3 barn Inflyttade från Thurhemmet u Sättra 1842. Flyttar till Hertigtorp u Sättra 1855

1857 - 1861 Ingen skriven här Brukas av Rehn? i Jacobstorp.

1871 -1875 Torparen Carl - August Andersson född i Fölseryd 17/9 1827 död 1/10 1906 gift 1875 med Johanna Augusta Persdotter född 24/9 1883 i Rök död 4/10 1921. Flyttade 1875 troligen till Sättra och sen till Fällan u Sättra 1876. Carl- August är troligen son till Anders Hermansson i Stora Hästhagen u Sättra.

1875 - 1892 Inflyttade från Rinna Karl Johan Petersson född 14/1 1835 i Åsbo gift med Kristina Long född 1/3 1832 i Ekeby Barn Karl August född 10/8 1871 Adolf Gottfrid född 1/2 1874 Frans Arvid född 21/4 1878 i Rök Dottern Emilie Charlotta samt sonen Johan Alfred, flyttade till Amerika någongång 81- 87.

1892 - 1898 Inflyttade från Hässlevadet Sättra 19/11 1892 Karl Johan Karlsson född 4/12 1848 gift med Emma Kristina Pihl född 10/6 1854 i Orlunda. Barn Anna Beata Olivia född 21/9 1879 i Heda, Beda Eugenia född 13/1 1882 i Heda, Ernst Petrus född 5/7 1884 i Heda, Frans Georg född 9/6 1887 i Rök, Josef Albin född 18/6 1890 i Rök, Eda Kristina född 6/7 1893 i Rök, Henning Edvin född 5/11 1895

1898 - 1939 Inflyttad Ekeby Anders Edvard Petersson f. 28/7 1862 i Svanshals gift med Kristina Carlsdotter f.10/7 1854 i Rinna död 1930 Barn Henning Edvard f. 1884 i Rinna, Elin Gunhild f. 1887 i Rinna, Karl August född 1891 i Ekeby, Selma Emilia f. 1897 i Ekeby. Flyttade till Nybygget Sättra

1939 - 1954 Inflyttade från Larstorp Sättra Sigurd Leornad Gustavsson f 15/8 1902 i Heda gift med Astrid Maria Andersson f. 7/7 1918 i Stora Åby Barn Ragnar Sigurd f 1937, Åke Vilhelm f.1939, Irma Maria f. 1942,
Bertil Ingvar f.1950 Familjen flyttade till Stora Kungshult Sättra 1954.

 

 

 

Tillbaka till sidan om Sättra gård