Hässlevadet - qvarnen- skattlagt dagsverkstorp

Åboen Sven hava åker av sandöhr stenig hårdvall dito småstarr (år 1704)1686 i oktober begrovs Sven Mjölnares dotter vid Sättra qvarn 1701 1 maj begrovs Svens hustru Elisabeth Mauritzdotter 38 1/2 år gammal.
1702 16 feb vigdes Sven Larsson i Hässlevad med Elisabeth Andersdotter från Dahls härad Rogslösa socken.
1723 3 martti begrovs hustrun Brita Larsdotter från Hässlevad 70 år gammal
1742 31 januari begrov
s Christiern Knutsson 39 år gammal. han var född 1703 i Fölseryd, fadern var Knut Persson (1634-1711) som var gift med Ragnhild Andersdotter(1637-1722) från Stora Kungshult.
Christiern var halvbror till Per Knutsson i Turhemmet samt Maria Knutsson gift med Erik Kruse i Stora Kungshult. 1756 29/2 gifte sig drängen Anders Andersson från Östad i Harstad socken med pigan Juliana Christiernsdotter i Hässlevadet.
1760
12/8 vigdes Håkan Svensson i Storgården och pigan Anna Cristiernsdotter.
1764
11 februari dog Jacob Hansson i Hässlevadet 48 år gammal av håll och styng, Jacob Hansson hade en styvdotter Maria Christiernsdotter, hon undergick hemlig skrift och avlösning 1751 för lönskaläge eller enskilt hor, året innan 1750 undergick Håkan Jonsson i Millingstorp hemlig skrift och aflösning för brottslig beblandelse med Maria Christiernsdotter.
1788 29 Januari dog av värk Nils Gustavssons hustru Chatarina Pehrsdotter 34 år gammal

1778 P. Persson född i Västra Tollstad 1745 gift med Greta född i Västra Tollstad 1753 Barn Jonas f 1766, Anders f. 1770, Johan f. 1773, Lena f 1777

Lars Nilsson f i Rök 1753 gift med Lisa f 1754 i Rök Barn Johannes f. i Rök 1780

1788- 1790 Inflyttade från Svinstad (Bankekind) Torparen Anders Svensson född i Västergötland 1748 död 1812 gift 1787 med Cajsa (Chatarina )Uddesdotter född 19/9 1761 i Rök Flyttade 1790 till Erlandås u Sättra.

1791- 1793 Torparen Anders Larsson född i Mjölby 1758 gift med Maria Samuelsdotter född i Mjölby 1753 Inflyttade 1791 från Vadstena.

1793 Lars Söderström född i Mjölby 1760 gift med Anna Carlsdotter född i Veta 1764, Han kom från Motala hon från Linköping.

1799 Inflyttade 1799 från Svanshals Lars Sundström född 1762 i Säby hans hustru Helena Gillberg född 1760 i Skärstad Flyttade till Ekestugan u Sättra.

1802 - 1806 Johannes Olofsson född i Västra Tollstad 1751 gift med Maria Zackridsdotter född 1760 i Heda De flyttade till Hemmingstorp 1804

Mjölnaren Sven Persson inflyttad från Bernts kvarn

1806 - 1807 Vagnmakare Jacob Österberg gift med Stina Johansdotter f. Hesselås, flyttade till Svanshals 1807 sonen
Jacob Magnus dog av bröstfeber 13/4 1806 10 dagar gammal

Torparen Petter Jönsson född 1769 i Bälaryd död 1811 gift med änkan Ingrid Ersdotter född i Rök 1776 inflyttad från Ekeby 1801 Barn 4

1812- 1816 Inflyttad från Rinna 1812 Mjölnaren Jonas Jansson född i Rök 1768 gift med Anna Britta Persdotter född i Svanshals 1785 Barn Chatarina född 1811 i Rinna 1785 1768 flyttade till Svanshals 1816

1817 - 1824 Torparen Thomas Olofssson född i Råda1761 gift med Britta Stina Adamsdotter född i Rök 1784 Barn samt hennes son Anders Andersson född i Rök 1809 gemensam son Carl Johan August född 1818 Thomas och Britta Stina noterades från 1824 som inhysingar i Carlsro u Sättra.

Torparen Peter Rehnhorn (struken)
Anders Raelsson född 1783 gift med Anna Britta Larsdotter född 1780 (strukna)

1818 - 1824 Torparen David Månsson (struken)

1823 - 1831 Inflyttad från Trehörna 1823 Torparen Carl Södergren född i Ödeshög 1782 dog av lungsot 1826 - ofärdig , " lämnat i fattigdom 3ne små barn " Gustaf 13, Carl-Johan 8, Johanna Petronella 5 år. Vid bouppteckningen farbrodern mjölnaren GUstaf Södergren i Trehörna kvarngift med Stina Hagberg född i Linderås 1781 - sjuklig, utfattig .

1826-1828 Torparen Johannes Persson född i Rök 1804 gift med Maja Lena Larsdotter född i Åby 1786

1828 -1829 Torparen Johannes Gomer född 1798 gift med Maja Eriksdotter född i Rök 1807

- 1833 Inflyttad från Rinna 1826 Nils Nilsson född 1764 död 1855 Flyttade till Gubbero u Sättra 1833

1833 - 1836 Torparen Jöns Jansson född i Linderås 1791 gift med Johanna Månsdotter född i Trehörna1804, flyttar till Heda 1836

1834 - 1836 Inflyttad från Mjölby Anders Johansson född i Västerlösa 1809 gift med Eva Månsdotter född i Trehörna 1808 Flyttade till Västra Harg 1836

1836 - 38 Inflyttade från Lilla Hästhagen u Sättra Torparen Jonas Jansson född i Åsbo 1797 gift med Stina Hansdotter född 1800 i Ekeby. Flyttade till Appuna 1938

1838 - 1863 Inflyttad från Allhelgona Torparen Peter Lundblad född i Rök 1803 död 1888 gift med Stina Lena Persdotter född i Heda 1805 död 1878 Flyttade till Lugnet u Sättra Barn Carl Gustaf f 1836 dog 3 år gammal av bröstsjukdom, Carolina född 1839 August 1846 tvilling dog 6 timmar gammal, Clara Vilhelmina född 1849 Flyttade till Harstad 1860 Dräng Anders Persson-dövstum.

Torparen Anders Jonsson född i Västra Tollstad 1826 gift med Maria Christina Carlsdotter född i Trehörna 1814.

1862 - Inflyttad från Svanshals Arbetaren och sågaren Carl - Johan Petersson Svan född i Svanshals 16/8 1833 dog 9/6 1906 gift med Mathilda Svan f Larsdotter född i Rök 8/4 1833 dog 24/11 1916 av ålderdomssvaghet Inflyttad från Svanshals 1863 brodern drängen Axel Fredrik Petersson född i Svanshals 1829 Barn 2 döttrar Verkar ha flyttat men återvänt då från Asseryd 1875.

1900 - Torparen Johan Emil Carlsson född i Rogslösa 1873 gift med Augusta Vilhelmina Johansson född i Väderstad 1880 Barn Beda Maria född 1898

 

 

 

 

Tillbaka till sidan om Sättra gård