Gullbergsö - "Öna"

Stenstugan vid Sätra gärdesgården Röks socken,
på Lysings härads allmänning - en borg.

Stenstugorna som platsen vanligen kallas har varit bebodd allenast på 1840-talet eller däromkring av en fördriven Sätra torpare bosatt i Öna i Sätra skogen strax här intill. Denna torpare hade i början av 1800-t vid egendomen Sätra svårligen försyndat sig genom sin stora skicklighet till att känna konsten av att då, andra om morgonen vaknade hade han vad de saknade. Genom denna misshaglighet blev torparen från Sätra landsförvist. Då han på allmänningen i denna borg sin återstående levnad bosätta sig. Till börden var
mannen västgöte, och hans skickliget för sitt livsuppehälle, fortsatta han obehindrat, som då han bodde på andra sidan gärdesgården, vilket var: jakt fiske och under nattetid förflytta andras egendom till en annan plats.
Därom en sann berättelse. På höstetiden något av åren 1830-35 kom Stenstugu-mannen
( vars namn jag egentligen inte känner) till Anders Stark på Åsby mader och tingade bort 4 kappar säaråg, men Stark kunde inte få den nästa fredag, för den skulle inte tröskas förrän om nästa torsdag i Sättra. Jag kommer med rågen sade han, vilket han också gjorde. Han hade som sagt konsten till att förflytta andras egendom. Stenstugorna, borgen är i sitt slag en mycket finfin, sinnrik bebyggelse. Själva stugan som varit byggd av sten till takfoten mäter i längd 4 m, i bredd 3 m, och nu varande ruin är 1 m i höjd 60 cm i bredd. Stora och lilla borgbyggnaden mindre i höjd och bredd. Med all sannolikhet har stor- borgens långsida som är åt öster en gång i tiden uppburits av en grov rundtimmervägg. Det synes på stensättningens kortvinkel vilken har vari en förstärkning, så väggen därigenom bättre höll sig uppe med. Stenstuguplatsen förtjänar framför många andra bemärkta "fornplatser en uppmärksamhet. Platsen i fråga håller nu på att igenväxa med nyplanterad granskog.
Villa Andersborg, Väderstad den 13 april 1930. C J Stark.

Tranmaden var en backstuga som låg alldeles vid gränsen till allmänningen "på Kolsjömarken" Den skrivs fram till 1857 under Sättra men flyttas sen till allmänningen i husförhörslängden 1857 - 1861 Där bor 1824 - 1841 Torparen Carl Eriksson Djurberg född 1774 inflyttad från Västergötland gift med Greta Larsdotter född 1764. Han är döms 1848 vid Lysings häradsrätt för 1:a resan stöld till att undergå kyrkoplikt och till 13 dagars fängelse på vatten och bröd och senare dömd till 2 års fästningsarbete. Änkan vistades sen vid "Motala verkstad" hos Harström" återkom den 10-e augusti från Motala gående till fots hem till Tranmaden. Djurberg dog på fästning, den 24/12 1849 dog änkan efter förre skogsuppsyningsmannen Djurberg. Detta är troligen den västgötske "stenstugemannen" Stark skriver om ovan Läs domstolshandlingarna under Tranmaden.


1737 28 juni begrovs hustru Margareta i Gullbergstorpet

 

1781 - Inflyttade 1781 från Svanshals Torpare Nils Nilsson född 1755 i Svanshals gift med Maja Larsdotter född i Svanshals 1749 Omkring 1793 flyttade de utfattiga på allmänningen Barn; Jonas Nilsson död av bröstfeber 11/7 1808 5 månader 2 döttrar

1791-1793 Petter Nilsson gift med Anna Hansdotter

1794 Inflyttad från Svanshals. Petter Hansson född i Svanshals 1739 död av vattusot 17/7 1794 gift med Maja Nilsson född i Rök 1746 Barn Hans född i Stora Åby Anna-Stina född 1787 i Svanshals Maja Caisa född 1790. Hustrun och barnen bodde där medan maken var i Sveaborg.
1795 kom Till hus från Stora Åby Lars Olofsson född i Ekeby 1750 gift med Lisa Persdotter född 1761 i Stora Åby dottern Maja född 1780 i Stora Åby.

1801-1806 Inflyttade 1801 Avskedade lifgrenadjären Sven Öfverstedt född i Rinna 1757 dog av feber 28/7 1806 "tjente för Öfverby och sedan ryttare vid Lindekullen. Var i kronans tjenst i 15 år" gift med Greta Larsdotter född i Närke 1764. Hon flyttade till Bråtet 1807 Barn. Anna född 1786 flyttade till Hagebyhöga 1803 Chatarina född 1789 flyttade till Vadstena 1801 Tvillingarna Ulla och Greta födda 1790, Carl född 1794
Ur Röks sockenstämmoprotokoll 1810
Lösdriverskan Ulla Öfverstedt uppehåller sig hos lifgrenadjär Ingman på Ingvaldstorps ägor. 1812 2 av av Öfverstedts döttrar lär kringstryka i socknen, ingen skulle få hysa dem om de inte hade tjänst. Greta dör här 8/2 1816 26 år gammal av venerisk sjukdom - noterad som lösdriverska 12/2 dör hennes dotter Stina Greta även hon av venerisk sjukdom 1852 Venerisk sjukdom hade visat sig på 5 ställen i socknen och kurhuset i Vadstena hade måst anlitas, provinsialläkare skulle tillkallas för att hindra vidare spridning.

1806-1812 Inflyttade 1807 Måns Månsson född 23/8 1753 i Linderås dog här 25/10 1816 - utfattig - gift med Ingeborg Andersdotter född 1751 i Trehörna dog 1828 av giktvärk "med vilken han under 30-årig äkta sammanlevnad ägt 2ne söner och 3 döttrar som alla honom efterlefva alltid varit behäftad med magplågor" Barn: Måns född 1793 och Anders född 1796.

1812-1824 Torpare sonen Anders Månsson se ovan flyttade till Höganberg u Sättra 1819 tillsammans med sin mor Ingeborg. Till hus Måns Månsson

Lars Larsson född 14/3 1746 i Gränna död 1841 av äldersbräcklighet 95 år gift med Lisa Olsdotter född 1774 i Rök död 1849 flyttade till Ericslund Sättra.

Torparen Peter Åstrand gift med Maja-Stina sen strukna

inhyses hustrun Lena Maja Frisk

1824-1832 Torparen Anders Larsson född 1803 i Örberga gift med Anna Chatarina Persdotter född i Rinna 1800 Han är förd till Carlskrona 1827 - hon flyttar till Erikslund u Sättra 1827

Torparen Lars Larsson född i Gränna 1796 död 1841 gift med Lisa Olofsdotter född 1794 i Rök "säger sig ha bott i Fällan eller Öna" "säger sig ha vistats i Rök omkring 30 år- Ankom från Trehörna till Ekeby - Öfverårig" Barn Carl-Johan född 1816 Han är sedan torpare här fram till 1842 - föräldrarna skrivna till hus - då han flyttar till Nybygget u Sättra.

 

Backstugan    

-1843 Johannes Nilsson - Hall född 1788 i Adelöv död 1843. gift med Maja Jonsdotter född 1794 i Rök fick dottern Anna Christina född 1833 i Åsbo, sonen Carl-Johan född 1839 i Rök. Änkan och barnen flyttade till Fällan Sättra 1843.
1844 Erik Eriksson "backstugusittare på Gullbergsö" född 1783 i Rök död av slag 1858 kom från Nybygget under Sättra gift med Anna Stina Isaksdotter född 1780 i Rök död av ålderdom 1852 Efter Erik Eriksson finns ingen mer noterad under Gullbergsö.

 

Tillbaka till sidan om Sättra gård