Erlandsås - "Uddas" skattlagt dagsverkstorp

åboen Udde Erlandson
åker i säde av sandmylla i träde av dito jord, stenig hårdvall, dito starr i ett kärr ( år 1704)

Troligen var det Uddes far Erland som gav namn åt torpet - Erlands ås

I Stora Hästhagen som är narmaste granne med Erlandsås begrovs 1693 Erlands hustru i Hästhagen Anna Eskilsdotter född i Halland 67 år samt 1706 13 December begrovs Erland Svensson i Hästhagen

Skräddare Udde Erlandsson född ca 1652 död 1716, utfattig och gammal gift 1685 med Kierstin,
som begrovs i Rök 31 Marti 1701. Udde och Kierstins barn:
Pär
Uddesson f.1694 död dom XVII trinit 1694 4 mån gammal,
Erland
Uddesson född 1686 död 1749 i Råstorp Stora Åby gift med Britta Jonsdotter född i Ödeshög 1718, Margareta Uddesdotter FÖDD 1687 gift 27/5 1716 med drängen i Sättra herrgård Jöns Jahnsson, 1737 28 augusti begrovs Jöns Johansson från Erlandsås vid pass 53 år gammal,
möjligen en son, Swen född 1695 - soldat
Lars
Uddesson född 1696 -
samt Udda
och Kerstin - skrivna i Erlandsås 1740
.
Lars var en tid skriven i Gatugården Rök dog i i Ingwaldstorp Rök 1751, gifte sig 1719 med Elin (Illika) Månsdotter, död 1762 -de fick 7 barn.
Margaretha bor kvar i Erlandsås tillsammans med sin man Jöns Jahnsson. Barn 1716 begrovs Jöns Jahnsson lille son Pehr 3 veckor gammal, 16 dec samma år begrovs hans lilla dotter Catharina Christina 10 veckor ,
1718 16 Marti begrovs Jönses lilla son i Erlandsås benämnd John 17 veckor, 1742 21 november begrovs pigan Cajsa Jönsdotter från Erlandsås 23 och 9 månader gammal, sonen Udde Jönssson f 1719 vilken står skriven i Erlandstorp. 1753 2/11 gifte sig pigan Brita Jönsdotter med drängen Johan Samuelsson från Walla ägor. 1756 15/2 gifte sig Maria Jönsdotter med änklingen Anders Carlsson i Valla, 1778 d 17 feb dog av mässel gamle torparen Udde Jönsson på Sättra ägor 68 år gammal. Udde gifte sig 1751 med Margaretha Pehrsdotter i Ingvaldstorp f. 1724 de får dottern Cajsa (Catharina ) Uddesdotter f 1761 som gifter sig med Anders Svensson från Västergötland och bor en tid i Hässlevadets quarn u Sättra,  samt dottern Ingrid född 1755 gifte med torparen Magnus Månsson född i Motala 1765, de bodde 1789 i Stora Skubban u Sättra
Cajsa Uddesdotter
dog 1851 på fattighuset i Kumla socken hon vårdades hon på ett förtjänstfullt sätt av sin syster Ingrid Uddesdotter på fattighuset

1683 4 augusti begravs Lars Uddeson som en lång tid 41 år hade bott i Erlandsås men nu var boendes i ett torp på Kålsta ägor. Barnfödd i Småland i Västbo härad hade begärt blifven begrafven här i Rök kyrkogård, troligen bror med Udde Erlandssons far Erland.

1782 Torparänkan Stina född i Kumla 1761 Inflyttad från Kumla 1782 Barn Petter Jönsson född i Rök 1784 Anders född i Rök 1787 samt modern Hustrun Margareta född i Wästra Skrukeby 1724 "De äro i Hästhagen 1793"

1790 Inflyttade från Hässlevadets qvarn u Sättra Torparen Anders Svensson född i Västergötland 1748 död 1812 kom 1788 från Svinstad. gift 1787 med Cajsa (Chatarina )Uddesdotter född 19/9 1761 i Rök av fadern Udde Jönsson och modern Margaretha Persdotter. Hon dog 1851 på fattighuset i Kumla socken hon vårdades hon på ett förtjänstfullt sätt av sin syster Ingrid Uddesdotter på fattighuset.Barn: 2 Sven född 1789 i Rök.

1791 - 1807 Inflyttade 1791 från Svanshals Petter Persson född 1760 i Vireda gift med Anna Maja Larsdotter född i Rök 1770 2 barn 1799 den 13 juni dog av okänd barnsjukdom och den 16 begrovs torparen Petter Perssons i Erlandsås dotter Sara Lena 3år Flyttade 1807 till Svanshals "vid Åbotorp"
Drängen Jacob Svensson f i Östra Ny 1760
Inflyttad från Väderstad 1782 drängen Petter Svensson f 1762 i Västra Ny

1806 Johannes Svensson född i Säby gift med Maja Jönsdotter född i Ösjö Inflyttade från Appuna 1806

1810 Inflyttade från Stora Hästhagen u Sättra Torparen Anders Nilsson född 1764, Vireda hans hustru Maja Nilsdotter född 26/6 1763 i Rök. Hon har läkarebesked "nyttjat Medevi"
Barn
: Maja född 2/7 1792 i Rök. Anders född 15/8 1799 i Rök. Petter född 25/3 1803 i Rök. Nils f. 1810 dög endast 1 månad gammal av barnplågor.

1818 - 1824 Torparen Måns Månsson från Rinna - skriven i Tranmaden.

Änkan Anna.Maja född i Trehörna 1783 Barn Anders Eriksson född i Hogstad 1811 sen struken

Torparen Johan Gustaf Gomér född 18/9 1798 i Malexander.Kom från Sättra 1823. Flyttade till Sättra säteri 1825
Anders Gomer född 1806 flyttar till Stora Hästhagen u Sättra 1825
Pigan Maja Andersdotter född 1792 flyttar till Svanshals 1825

1824 -1832 Torparen Anders Andersson född 1761 i Adelöv gift med Ingeborg Jonsdotter född 15/5 1776 i Adelöv. Barn: Jonas född i Adelöv. Anna-Greta född 1814 i Tollsta. Anders född 1817 i Tollstad. sen strukna
Inhysning: Catarina Larsson född 1729.

1833 Torparen Anders Persson, han var född i Rinna år 1794 gifte sig 1817 Greta Persdotter född i Ekeby 1788 dog 1825 av lungsot.Hon var tidigare gift med snickaren P Andersson men blev änka 1813.
Barn: Petter Gustaf född 1818. Carolina född 1821 i Strå. Carl Johan född 1826 i Rök.

1838 - 1849 Torparen Anders Persson född 1794 i Rinna, omgift med Anna Carin Persdotter född 1804 i Ekeby, (hon har också varit gift tidigare och har 5 barn död - 1833 Peter Larsson från Sättra ägor f i Säby 1797 8/1 gift 1823 med Carin Persdotter begravd 17/3 dog av lungsot) hennes son Gustaf född 1825 i Ekeby, samt deras gemensamma barn: Anders Anna, Cristina, Lovisa och Johanna. Familjen flyttade till Tranmaden u Sättra 1849.

1850 Torparen Anders Peter Johansson, född 1824 i Rök. Hans hustru från 1849, Anna Carin Tränk född 13/6 1821 i St. Åby. Barn: Carl August Albert född 29/7 1849 i Rök, Gustaf Frithiof född 2/9 1852 i Rök, Carolina Vilhelmina född 22/6 1854 i Rök. Johan Axel född 24/12 1855, död 1857 i Rök. Axel född 1858 och Albin född 1/3 1860.

Den 28/10 1860 blev Anders Peter änkling. "Till huset" kom 1851 från Stora Åby (Thurhemmet):
Peter Jonsson född 1823, han flyttade till Valla 1852.

1856 kom Carl Johan Johansson från Fällan u Sättra , född 1839.(Hans mor var Anna Maja Jonsdotter) Han flyttade till Sand u Sättra 1858.

från Bernds Christoffer Johansson, född 1840, . Han flyttade till Hogstad 1860.

från Kumla Gustav A. Jönsson och Alfred Hansson, båda födda 1837 i Rök. Jönsson flyttade 1862 till Stengård.

1857 Anders Peter Johansson gift 1849 med Anna Karin Fränk f 18/6 1821 dog 1860 av inflammation i underlivet , sonen Johan Axel dog 1½ år gammal av feber

1861 kom från Göleryd pigan Carolina Johansdotter född 11/9 1838 i Rök,

1863 från Klinten u Sättra drängen Frans Otto Johansson född 16/10 1844 Rök, gift med Clara Mathilda Stein född i Svanshals 1849

- 1872 Anders Peter gifte om sig den 19/7 1868 med änkan Magdalena Johansdotter född 22/10 1806 i Mjölby. Hon kom från Givetorp till Erlandsås 1863. De flyttade till Svanshals 1872 tillsammans med de tre yngsta barnen.


Därefter var torpet öde.

 

Tillbaka till sidan om Sättra gård