Carlsro

1785 Inflyttad 1785 från Vadstena Garvaren Anders Hammarlund född 1753 i Hammar gift med Britta Lund f. 1755 i Grefbäck flyttade till Stora Åby 1789.

1789-1795 Inflyttad 1789 från Åby Abraham Hansson född 1764 i Öggestorp - "tjänar som dräng på Sättra"
Hans hustru Beata Ericsdotter född 2/6 1754 i Rök., Barn Eric född 15/7 1786 i Rök.

1802-1804 Gustaf Jansson född 1732 i Ösjö död 1803 gift med Ingrid Jonsdotter född 1732 i Åby död 1804

1805-1819 Torpare Nils Jönsson (el Jansson) född 1776 i Åby, "sjuk och fattig", hans hustru Lena Månsdotter från Lommaryd, sjuk och fattig. Barn: Anders född 10/3 1801 i Åby, Maja född 1806 i Rök, dog 1807. Anna Stina född 1808 i Rök, dog av bröstfeber 1809. Johan Peter född 1810 dog 7/12 1812, Karl Rudolph född 1814. Lena Cajsa 1816 dog av slag 1 månad gammal 1824 en notering "från Kolsjömarken" sen strukna. Enligt en notering 1802- 06 är Lena Månsdotter "fordom amma på Sättra"

1820 -1832 Inflyttad från Svanshals 1820 Torparen Lars Samuelsson född 1792 i Rök och hans hustru Anna Maja Månsdotter född 1783 i Trehörna. Styvsonen Anders Ericsson född 1811. Lars Samuelsson flyttade till Lugnet Sättra.

Inhysningar Från 1824: Torparen Thomas Olofsson född 26/9 1761 och hans hustru Britta Stina Adamsson född 10/3 1784 i Rök, död 1/11 1825 av lungsot. Barn: Carl Johan född 1818 i Rök, flyttat till Ekeby, Maria född 1819 i Rök, flyttat till Skärstad. Urban Benjamin Johannes född 1822 i Rök dog 1832, de flyttade till Sand u Sättra 1832, därefter var torpet öde.

1832 -37 Huset noterat som "raserat"

Tillbaka till sidan om Sättra gård