Bråtet

Stenbråtet - skattlagt dagsverkstorp
ett nybyggt torp kallat Stenbråten som bebos av Arfvid. Hava ännu varken åker eller äng icke heller finnes här någon plats att upptaga.

Därjämte en backstuga som ännu ingen bott uti, därvid en liten ängstäppa av stenig hårdvall till

(år 1704)

1705 27 december vigdes saltpetersjudaren Anders Ericsson på Tjurtorps ägor med Ingerid Persdotter i Stenbrottet 1707 10 feb begrovs Arfvid Perssons hustru i Stenbrottet Ingeborg Andersdotter 44 år gammal , samma år 11 mars begrovs Arfvids lilla dotter, och den 28 april hans lilla son 2 år och 3 månader gammal. 1706 gifter Arvid om sig med pigan Britta Jonsdotter
1708 2 october begrovs hustru Margareta i Stenbrottet 70 år gammal
1709 21 april begrovs Sven Jonsson i Stenbrottet 56 år gammal, samma år 14 november begrovs torparen och trädgårdsmästaren Nils. 1712 13 juni vigdes ryttaren Arvid Persson Lorman på Tjurtorps ägor med Ingiärd Nilsdotter i Stenbrottet,
1750 26 november dog Johan Anderssons hustru Ingrid Andersdotter i Stenbrottet 80 år gammal
1754
3 juli dog gamla pigan Maritt
1771 11 augusti dog Jaens hustru Ingrid 73 år gammal av ålderskrämpor
Ur Röks sockenstämmoprotokoll: 1773 Gustafs styvbarn i Bråtet skulle få fattigdel och dessutom lovade församlingen av hjärtligt medlidande över dessa fattige barnens usla tillstånd göra ett sammanskott till klockaren varför han bör lära dom läsa och gå dem tillhanda med undervisning i kristendomskunskap. 1775 beviljades Anders i Nogård 12 Riksdaler kopparmynt ur kyrkans kassa för att han gått de fattige tillhanda med undervisning i kristendomen, vilka penningar dock icke bör honom tillställas förrän församlingen med examen av en offentligt anställd fått höra huruvida han fullföljt sitt löfte. Ävensom Anders åligger att fortfara med barnens undervisning över sommaren så förmodade församlingen att de skulle hinna lära sig läsa redigt både innan och utan bok (utantill) , därför ska nämnda barn inte över sommaren sakna nödvändigt uppehälle, därför blev de kärleksfullt och enhälligt av församlingen beviljade församlingens sanna understöd nämligen 1 kanna mjöl, 1 kanna ärtor, 1 mark kött, av varje helgård och proportionellt av de mindre, De ska i rätt ordning efter pastorns anvisning besöka församlingens ledamöter i sina hus.(1 kanna = 2,617 liter.1 mark = 212,5 g, ledamot = församlingsbo)
1778
1784 13 december blev av modern förkvävd i sängen Nils Gustafssons son i Bråtet på Sättra ägor 5 veckor
1785 Martius 26 dog av bröstsjuka gamle torparen Olof Jonsson 73 år gammal
1787 21 Julius dog av håll och styng torparen i Bråtet Magnus Boraens dotter Maja Stina 16½ år gammal

1797 - 1804 Anders Setterström född 1760 i Svanshals kom 1798 från Ödeshög.gift med Maja Carlsdotter född 1759 Västra Ny 3 barn flyttade till Lilla Slätt 1804, en son Anders dog 1797 4 månader gammal.

1806 - 1812 Inflyttad från Trehörna Nils Persson f 1780 i Malexander gift med Chatarina Andersdotter född 1776 i Säby - struken "numera soldat vid Jönköpings regemente"

änkan efter lifgrenadjären Sven Öfverstedt Transbo u Sättra Greta Larsdotter född 1764 i Närke - 1807 inflyttad i Nogård, sedan Tranmaden u Sättra omgift med Anders Blomberg, sedan omgift med Carl Erik Djurberg Tranmaden.

- 1811 Johan Petter Carlsson född 1790 i Örberga gift med Stina Månsdotter född 1774. Flyttade från Larstorp u Sättra 1811

1812-1817 Nils Nilsson f. 1769 i Linderås gift med Maja Stina Svensdotter f. 1760 i Rök de flyttar till Harstad 1817. Deras döttrar är troligen Anna.Stina och Anna-Greta Nilsdotter se nedan..

1816 Anders Eriksson född 1783 i Rök gift med Anna Stina Nilsdotter född 1790 i Rinna. Dottern Johanna född 1817 dog endast 14 dagar gammal De kom från Svanshals Strukna och inflyttade i Nybygget u Sättra.

Abraham Nilsson född 1794 i Västra Harg död av frossa 1856 - mindre arbetsför och utfattig - gift med Anna-Greta Nilsdotter f. 1786 i Rinna död av slag 1853 Inflyttade från Rinna 1813 Barn Anders Johan f. 1821 Carl född 1829 död 1882 -  mindre vetande- klensint

Under åren 1824 - 1832 finns inhyses Abraham Nilssons far - Nils Zackrisson, fattighjon, f. 1756 i Vikingstad dog av vattusot 21/8 1825 gift med Stina Nilsdotter f. 1754 i Östra Tollstad.

Gifte drängen Anders Johan Abrahamsson f. 1821 dog av lunginflammation 1888 (se ovan) gift med Christina Maria Persdotter f. i Åby 13/12 1819 dog i Trehörna 15/4 1901 av slag, Barn Johan f. 1856 flyttar till Lorshagen 1879 Dottern Ida Vilhelmina Jeanette f. 1858 - gifter sig 1876 med O. Adolf Kindgren född 1849 i Kumla, han inflyttad från Sättra. Han blir torparen i Bråtet och till hus skrivs nu förre torparen Idas far, Anders Johan Abramsson, och hans hustru Christina Maria samt ogifte brodern Carl född 1829 dog av olyckshändelse vid timmerfällning 1882, Ida dör av tyfoidfeber 1879 . Kindgren gifter 1881 om sig med Anna Charlotta Augustsdotter f 1848.

1891 - 1900 Karl Oscar Carlsson född 30/10 1855 i Stora Åby gift med Anna Lovisa Jonsdotter född 17/11 1853 i Rök, Barn Carl Gunnar född 23/6 1892 i Rök, Gerda Charlotta född 7/10 1894.
samt änkan Christina Maria Persdotter dog 15/4 (se ovan)

1901- 1906 Johan Alrik Carlsson född 20/6 1869 i Åsbo gift med Hilda Carolina Persdotter född 7/12 1872 i Väderstad Barn Carl Johan Elmer född 14/6 1900 i Rinna, Bror Arvid född 7/6 1902 i Rinna

1906 Frans Edvard Kullander född 25/10 1871 i Heda gift med Hilda Josefina Andersson född 1867 i Stora Åby fick sönerna Arthur född 8/6 1897 i Stora Åby, Gunnar Adrian född 4/10 1898 i Heda, dottern Elsa Monika född 19/3 1900 i Heda

1910 - 1925 F.d livgrenadjären Frans Arvid Karlsson Brodell född 1878 i Rök gift med Sofia Vilhelmina född Edgar 16/5 1865 i Nyköping. fick barnen Elsa född 1903 i Rök, Edvin född 1905 i Rök, Edit Maria född 1906 i Rök Eda Elisabeth född 1910 i Rök. Familjen flyttade till Rinna.

1933 - 1936 Vilhelm Gustafsson gift med Eva Gunborg Katarina Ardell

1937 - 1941 Inflyttad från Norberg Nils Ture Dalmo gift med Anna Kristina Eriksson född 1910 i Grytnäs Kopparberg.

1945 - 1947 Frans Henning Öberg född 1882 i Rök

1948 Inflyttad från Trehörna Gustaf Holger Gustafsson född 16/4 1917 i Ödeshög gift med Ingegerd Theresia född 1925 i Adelöv fick sönerna Leif 1948 och Conny född 1953.


Backen backstuga

1824 - 1832 Inflyttad från torpet Skogen u Sättra 1828 Nils Skengrens änka och barn. Äldsta dottern Lovisa flyttar till Trehörna 1831

Inflyttad 1828 Till hus hustrun Anna Chatarina Persdotter född år 1800 i Rinna 2 barn Mannen vistas i Carlskrona

1833-53Änkan Anna Stina Jonsdotter född 1788 i Motala Barn Peter Nilsson född 1818 flyttat till Åsbo 1837 Gustaf flyttat till Vadstena 1836 återkom 1838 flyttade 1839.Eleonora Christina född 1723 "vistas hos fröknarna Goes" flyttade sen till Väderstad 1838.
Anna Stina i Backen får 1852 12 kappar råg samt 12 kappar korn (1 kappa = 4,58 liter) i understöd från socknen för sin värnlösa dotterdotter Josefina. 1853 fick Anna Stina flytta till fattighuset samma år godkänns att lifgrenadjär Zaar på Skogen u Sättra får ta hand om Josefina - ur Röks sockenstämmoprotokoll.

till hus hustrun Anna Chatarina Persdotter född i Rinna år 1800 Barn Petter Andersson född 1813 oäkta Johanna född 1829.
Magnus Anders Larsson avförd till Carlscrona 1827 - hon har under hans frånvaro fått ett oäkta barn. De flyttade till Hagstugan 1836

Tillbaka till sidan om Sättra gård    Tillbaka till start