Anslagstavla för återvändande besökare

Mars - 05 Har lagt in ytterligare uppgifter från födelse och vigsellängder, 16-barns fadern Måns Oxelgrens bouppteckning från 1777 är inlagd under Storängen, bouppteckning från 1824 efter torparen Nils Adamsson finns inlagd under Höganberg, foto på Lilla Kungshult, en del nya uppgifter har tillkommit på min antavla. En ny länk finns på startsidan till Helena Olofssons dokumentation över gården Kamphemmet från 1700talet till nutid.

Dessutom ett Stort Tack till alla som hört av sig och vill medvverka med matrial till hemsidan efter att jag tilldelats kulturpris ur Ingeborgs och Folke Lööfs minnesfond i Ödeshög 2004 vilket uppmärksammades i Corren, för den som vill läsa finns artikeln här...7oktober 2004

Augusti - 04 Har lagt in 2 nya foton på sidan om Sättra ängar - de är fotograferade av MatsOlov Rickardsson

Juli-04 Har skrivit in några notiser ur Röks sockenstämmoprotokoll under respektive torp och person.

Juli -04 Ägarna till Sättra gård från år ca 1600 -2000 har fått en egen sida med länk från startsidan

Juli -04 Ett tidningsurklipp från Ö-bladet 1950 av 90-årige Carl Reinold Hultberg finns som länk under Gustaf Schylts dagbok - släkthistoria

Juni -04 Bygdeskalden Karl Svanborg född 1864 död 1924 i Ödeshög, växte upp på torpet Fällan u Sättra. Inte långt från Fällan ligger sjön Klinten (Trehörningen)
Svanborg ombads att medverka i den Röksbilaga som gavs ut av Östgötabladet den 22 juni 1922 . Han bidrog med en dikt och en saga,de finns att läsa på sidan om Fällan - torp under Sättra.

Juni - 04 Carl Eriksson Djurberg bodde i mitten av 1800-talet i Tranmaden u Sättra. Han dömdes efter 1:a resan stöld till kyrkoplikt, vatten och bröd och efter andra resan stöld återigen till kyrkoplikt, vatten och bröd och dessutom 2 års fästningsarbete. Hans brott var inbrott och stöld i en logbyggnad på Sättra gård.av bl.a 21 kappar råg .
- Av den stulna återbekomna rågen medförde målsägaren prov, som förevisades häradsrätten vilka därefter värderade säden till nio riksdaler, 24 skilling tunnan. - Domstolsprotokollen vid höstetingen 1846 och 1847 finns att läsa under torpet Tranmaden.

Juni -04 Har gjort en lite fylligare sida om släkten Schylt samt Oscar Gustafssons anor. Freddie Hallberg Mjölby hjälper mig att forska fram anfäderna. - länk till sidan finns under Gustaf Schylts dagbok - släkthistoria.

Maj - 04 Har uppdaterat släkthistorien med ett brev från Hillevi Sanfridsson till Emolyn Mikkelsen USA där Hillevi berättar om Fredrika och Anders Magnus Schylt. Dessutom en avskrift av det Förpantningskontrakt som Anders Magnus och Lotta Gabrielsdotter upprättade 1865. Länkarna finns under Gustaf Schylts dagbok - släkthistoria.

Maj - 04 Skrivit in ytterligare personer ur Röks begravningslängder under resp. torp. 1750 - 1800. Nu börjar prästen föra noggrannare anteckningar dödsdag, begravningsdag samt dödsorsak förs in i längden.
Ibland finns en extra notering som i följande sensmoral;
1757 31 Juli dödde och 1 aug begrovs then så kallade Halte Jöns af åskslag då han gick hem från kyrkan. Han var orolig och lefde gudlöst och skickade sig så att han af församlingen dömdes att flytta ut ur socknen. Gud bevare oss för ond och hastig död.
(står ej var han var mantalsskriven)

Maj - 04 Stora Kungshult: Utdrag ur bouppteckning efter Petter Gustavsson som visar antal kreatur 1776 och deras värde, samt ett senare tillägg, ett kontrakt mellan den blivande styvfadern till Petter Gustavssons barn, och deras förmyndare.

Maj - 04 Foton finns nu även på sidan 5, 19 samt 21 Gustaf Schylts dagbok. De är hämtade från album som tillhör Sture Schylt Finspång.
På sidan om torpet Sanden finns en länk till en ny sida där Uno Vard berättar sina barndomsminnen från torpet 1900 - 1913.

April - 04 Torpet Sanden eller Grindstugan samt Storängen har skrivits in, dessutom har noteringar från Röks församlings begravningslängder 1683 till 1750 tillkommit.

 

Har dessutom namn på personer som bott i några torp runt om Sättra under 1800-talet - Asklundstorpet, Fridsgården, Nogård och Nytorp u Nogård samt Bernts kvarn, Kamphemmet bl.a.

 

 

Tillbaka till start