DIVERSEBOD med lite blandat från trakten

 

 

En händelse som lär ska ha ägt rum för länge sedan nertecknades av C.J Stark Väderstad på 1930-talet enl följande;

Från Röks socken Sätra Egendom En offerplats Stutabåset kallat.

För hundra och många många år sedan berättas om en vågad kampridarehistoria, som slutade med stup och död. Historien går än i sägen av härvarande ortsbefolkning i Röks socken. Den kan säkerligen förläggas till tiden i slutet av 1600 - talet eller i början av nästföljande århundrade. Den lyder: Två morske män, ridare, vågade sins emellan; Stutridaren sade i brysk ton till till sin kamrat Hästridaren; jag rider både längre och snabbare på min storspringarestut än du på din Black, snabbtravande skenarehäst. Av allt att döma voro dessa morske kamplöpande snabbridare smålänningar från Jönköpings län. Sagt och kart. Dag och plats utsatte de, för kamplöpningsriddarna med utgångspunkt från Linderås, som slutmål Hejla backe i Rök socken. Stutridaren tog vägen över Trehörna som då var endast en ridväg. Hästridaren tog vägen över St. Åby. Den trakten då, genom Stora Åby socken kan gärna inte betraktas för något annat än en ridväg heller. Alltså det dumdristiga våghalsstycket blev nu följden att de båda kämpande ryttarna hårt ansatte de arma djuren för att om möjligt som de själva trodde först till målet hinna fram. Men o ve vilket elände, stut och hästridare fingo aldrig se Hejla backe i Röks socken. Utan slutet på den sorgliga ändalykten blev att de båda två stupade. Stutridaren med sin stut han stupade i i Sättraskogen. Och hästridaren med sin häst på andra sidan St, Åby kyrka, platsen har ej stått att finna.Huru det sedan egentligen gick med de morske kampridarna själva förmäler inte historien. Men ett blev då säkert att de båda fingo till fots gå hem till Linderås. Platsen där den arme stuten till döds stupade blev sedan kallad stutabåset, blev även sedemera av resande och ortbefolkning antagen som offerplats. De offrade föremålen bestod alltid av medhavda smärre saker såsom Knappar, Nålar Hårtofsar, samt det mest tillgängliga vid vägen funna av vedträn,påkar, stenar ris och trädgrenar, som under århundradets lopp steg till en stor offerhög 2 meter lång, 1 meter bred, och 1/2 meter hög. Vid härvarande landsvägsbygge för åtskilliga år sedan, förstördes Stutabåsets gamla offerplats i Sättra skogen. Storskogen är nu borta också, så är tidens gång. Upptecknat den 25 januari 1930 av C.J Stark Villa Andersborg Väderstad.

I trakten uppehöll sig under en period de båda kumpanerna Hjert och Tector. De träffades medan de avtjänade fängelsestraff på Långholmen i Stockholm. Tector var född i Svanshals och han återvände hit tillsammans med Hjert. Efter ett rånöverfall norr om Sparreholm i Uppland 31 augusti 1874 där 2 män skjuts till döds slutar deras tragiska historia. De dömdes båda två till döden, och de avrättas samma dag men på olika platser genom halshuggning. Avrättningarna sker den 18 maj 1876, Hjert i Malmköping och Tector på Gotland, de blir de sista i Sverige som avrättas offentligt. Läs vidare om deras levnadsöde på Hans Högmans släktforskningssidor under rubriken Lagar och förordningar/ Brott och straff http://www.algonet.se/~hogman/slaekt.htm

Enligt muntliga källor bodde de vid något tillfälle i en stengrotta i det som sedan kom att kallas Rövareberget, på kartan Kammarberget i Sättraskogen. Även Sättra gård lär ska ha haft påhälsning nattetid, kanske var det sista dagarna i juli eller början av augusti 1874 då de någon av nätterna 4-5 eller 5-6 augusti gör ett inbrott i Ekeby söder om Mjölby, som de bodde här, uppe på berget strax intill Sättra gård.

Stenblocken som bildar grottan

Öppen utsikt över myren

 

 

Inuti grottan - eldstaden som syns användes nog senast av de som satt brandvakt här vid skogs-branden 1959.

 

 

Tillbaka till startsidan