Carl Reinhold f 1860 blev intervjuad av Ö-Bladet 11/9 1950 på sin 90-årsdag Han bor då hos sin dotter Nanny Nilsson Pettersborg Ödeshög.
Curt Reinhold Hultberg var större delen av sitt liv bosatt i sitt föräldrahem på Drottningvägen i Ödeshög där han också bedrivit snickerirörelse ända fram till sena ålderdomen. Yrkesutbildningen fick han av sin far Gustaf Hultberg som också var snickare. Mest har han ägnat sig åt möbelsnickeri och i mindre omfattning av byggnadssnickeri. Han har varit med om att bygga Vadstena Lasarett och att restaurera Ödeshögs kyrka. Han var med på den tiden det hantverksmässiga snickeriet var allenarådande. senare kom industrisnickeriet - Ödeshögs snickerifabrik - och i den mån man hann tillverka möbler utöver beställningarna åkte man till Skänninge på de månatliga marknadsdagarna och sålde.
Innan Ödeshög som samhälle betraktat kom till var det klent med bebyggelse, bara några få hus vid kyrkan och endast en och annan handelsbod. Ungdomarna fick roa sig så gott den kunde med dans ibland på vägen invid kyrkan men kanske mest på Åbybron. Marknadsdagarna blev ett folknöje, även om det kanske inte alltid gick så städat till, slagsmål var inte så ovanligt på marknadsplatsen och krogen i Backasand .I samband med marknadsdagarna drev Hultberg ett cafe i Backasand.
Senare blev Hultberg tillsyningsman för byns grustag - fogde i 56 år till år 1946 - och fick därigenom vara med på alla byastämmor.Han var också under många år tillsyningsman för avfallsupplaget vid Kulltorp. Under en kort period var han även kassör i föreningen Egna hem i Motala.